Treść artykułu
Kurs: Nowoczesna medycyna pracy

Zapraszamy do udziału w organizowanym przez Instytut Medycyny Pracy w Łodzi kursie "Nowoczesna medycyna pracy", który odbędzie się w dniach 7 10 listopada, w formule hybrydowej. Kierownikiem naukowym kursu jest prof. dr hab. n. med. Marta Wiszniewska. Do kogo skierowany jest kurs?...

Kampania prewencyjno-kontrolna „Budowa. STOP wypadkom!”

„Szanuj życie, siebie nie odbudujesz” to hasło 3letniej kampanii prowadzonej przez Państwową Inspekcję Pracy, której celem jest ograniczenie zagrożeń wypadkowych występujących przy wykonywaniu prac budowlanych. Kampania skierowana jest do pracodawców, pracowników i przedstawicieli...

Wysoki wynik ewaluacji jakości działalności naukowej Instytutu

Z ogromną przyjemnością informujemy, że Minister Edukacji i Nauki, decyzją z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie wyników ewaluacji jakości działalności naukowej, przyznał Instytutowi Medycyny Pracy im. prof. dra Nofera w Łodzi kategorię naukową A w dyscyplinie nauki o zdrowiu. W ocenie uwzględnione...

Raport nt. skuteczności programów promocji zdrowia w zakładach pracy

Zapraszamy do lektury raportu pt. „Analiza międzynarodowej literatury naukowej na temat skuteczności programów promocji zdrowia w zakładach pracy w kontekście starzenia się populacji wraz z rekomendacjami dotyczącymi potrzeb i możliwości wdrożenia takich programów w warunkach polskich w obecnej i...