Błąd: 404 - strona nie istnieje


Nie znaleziono - serwer nie odnalazł zasobu według podanego URI,
ani niczego co by wskazywało na istnienie takiego zasobu w przeszłości.

ZAKŁAD PSYCHOLOGII ZDROWIA I PRACY

Kierownik: p.o. dr Małgorzata Waszkowska
tel.: 42 631 45 94
e-mail: małgorzata.waszkowska@imp.lodz.pl

W skład zakładu wchodzą: Pracownia Stresu Zawodowego, Pracownia Diagnostyki Psychologicznej

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

– badania nad stresem zawodowym: chronicznym (z uwzględnieniem czynników warunkujących poziom stresu i jego skutki) oraz traumatycznym, spowodowanym krytycznymi zdarzeniami występującymi w pracy, ze szczególnym zwróceniem uwagi na grupy zawodowe, w których ryzyko tego stresu jest podwyższone (służby ratownicze);
– prowadzenie badań nad wpływem czynników związanych z pracą i środowiskiem komunalnym na poziomie funkcji psychologicznych;
– badania nad przydatnością i adaptacją do pracy;
– badania nad nowymi zjawiskami w dziedzinie psychologii pracy, np. prezentyzmem czy zachowaniami kontrproduktywnymi;
– opracowywanie procedur diagnozowania poziomu stresu zawodowego i sposobów zapobiegania oraz łagodzenia jego negatywnych skutków;
– opracowywanie i adaptacja metod z zakresu psychologii pracy i psychologii zdrowia;
– prowadzenie profilaktycznych badań psychologicznych wybranych grup pracowników;
– organizacja i realizacja programów redukcji stresu w miejscu pracy;
– analiza stanowisk pracy pod kątem oceny psychicznego obciążenia pracą;
– szkolenie psychologów i liderów promocji zdrowia w metodyce prowadzenia programów redukcji stresu w miejscu pracy;
– działalność szkoleniowa w zakresie psychologii pracy i psychologii zdrowia;
– wspieranie w tworzeniu polityki antymobbingowej oraz działalność szkoleniowa z tego zakresu.

OFERTA

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP