Azbest – Program Amiantus | Akcja ERGOTEST | ERGO4Nurses


O programie | Zakłady pracy i ośrodki przeprowadzające badania | Zakres badania lekarskiego | Realizacja programu i wyniki | Publikacje

Zakłady pracy i ośrodki prowadzące badania

Programem badań objęte są osoby, które w wymienionych w załączniku do ustawy 28 zakładach przetwórstwa azbestu pracowały do dnia 28 września 1997 roku.

Badania przeprowadzają wojewódzkie ośrodki medycyny pracy właściwe terytorialnie ze względu na miejsce zakładów pracy. Jeśli osoba uprawniona do bezpłatnych badań lekarskich zamieszkuje w innym województwie, badanie może być przeprowadzone w najbliższym z wymienionych ośrodków.
 Zapisz
Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP