"Polska Platforma Medyczna – portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym"


Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Poddziałanie 2.3.1. Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki
Typ II projektu: Cyfrowe udostępnianie zasobów nauki

Czas realizacji: 01.11.2017 - 29.01.2021

Projekt zakłada utworzenie Polskiej Platformy Medycznej stanowiącej kompleksowy system zarządzania informacjami o publikacjach, osiągnięciach naukowych i badaniach.

Liderem projektu jest Biblioteka Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.
Partnerami w projekcie są biblioteki: Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Pomorskiego  Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi.


Dzięki informacjom skonsolidowanym w jednym miejscu Polska Platforma Medyczna poprawi widoczność osiągnięć polskiej medycyny na świecie. Korzystanie z platformy ułatwi nawiązywanie kontaktów naukowych oraz pomoże w podjęciu współpracy pomiędzy ośrodkami badawczymi i przedsiębiorcami zainteresowanymi komercjalizacją wyników badań.

Wspólne repozytorium dziedzinowe, stanowiące element platformy, gromadzące w jednym miejscu obiekty cyfrowe będzie stanowiło realizację zaleceń Ministerestwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, sformułowanych w „Kierunkach rozwoju otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych w Polsce”, wynikających z zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie dostępu do informacji naukowej i jej ochrony.

Zakłada się, że zaimplementowany system będzie miał bieżącą aktualizację oprogramowania, spełniającego najnowsze standardy w zakresie metadanych, przydzielania stałych identyfikatorów cyfrowych i wymiany danych z systemami zewnętrznymi o zasięgu ogólnoświatowym. Zastosowane narzędzia umożliwią przeszukiwanie zawartości repozytorium przez wyszukiwarki typu Google Scholar. Autor będzie mógł przekazać swoją pracę do repozytorium w formie oryginalnej wersji autorskiej lub wersji najbliższej opublikowanej. Przed wprowadzeniem pracy do repozytorium będzie ona sprawdzana w bazie SHERPA/RoMEO (http://www.sherpa.ac.uk/romeo/), gdzie przedstawiana jest polityka wydawców wobec bezpłatnego udostępniania publikacji.

Platforma pracować będzie na powszechnie używanych urządzeniach mobilnych (takich jak smartfony, tablety itp), obsługujące najbardziej popularne systemy operacyjne, takie jak Android i iOS. System będzie dostosowany do najpopularniejszych przeglądarek. Będzie działać z najnowszymi stabilnymi wersjami przeglądarek takich jak: Chrome, Firefox, Safari czy Internet Explorer (Edge, IE 11). Platforma będzie mieć możliwość  funkcjonowania w rozwiązaniach open-source’owych.

Ponieważ platforma dostępna będzie z poziomu przeglądarki będzie możliwe zastosowanie dowolnych aplikacji dostosowanych do przeglądarki, które to zaspokoją indywidualne potrzeby interesariuszy np. niedowidzących – odczytywanie tekstów, wykresów  itd.

Polska Platforma Medyczna będzie miała zintegrowany system statystyk do monitorowania udostępniania/wykorzystania danych. Platforma jak i system wspierający w każdej z instytucji będzie się składać nie tylko z intuicyjnych zapisów obiegu informacji naukowej oraz interfejsów użytkownika zachęcających naukowców do gromadzenia odpowiednich danych ale również będzie posiadać moduł raportowania o wielu funkcjonalnościach.

Więcej informacji o projekcie na stronie: http://www.ppm.edu.pl/


 

                                                             


 

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP