NETVAL | TWINALT | Ocena efektów siarczku molibdenu(IV) (MoS2) | SilverGrant | MARINA | NANOGENOTOX | Inne


Pracownia Toksykologii Molekularnej w Zakładzie Toksykologii i Kancerogenezy IMP została przyjęta do UE Sieci Laboratoriów Walidacji Metod Alternatywnych (EU-NETVAL; European Union Network of Laboratories for the Validation of Alternative Methods).

Sieć EU-NETVAL została ustanowiona przez unijne laboratorium referencyjne ds. walidacji metod alternatywnych (EURL-ECVAM; the European Union Reference Laboratory for alternatives to animal testing) w odpowiedzi na przepisy Dyrektywy 2010/63/UE w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych. Obecnie EU-NETVAL liczy już 37 członków sieci EU-NETVAL, którzy zostali wybrani według wcześniej określonych kryteriów kwalifikowalności i poparci przez Krajowe Punkty Kontaktowe.

Misją EU-NETVAL jest zapewnienie wsparcia dla badań walidacyjnych EURL ECVAM, które służą do oceny wiarygodności i adekwatności metod alternatywnych mających na celu zastąpienie, ograniczenie lub udoskonalenie wykorzystywania zwierząt do celów naukowych.
W dniu 7 grudnia 2015 roku dr hab. med. Maciej Stępnik, ówczesny kierownik laboratorium znajdującego się w Pracowni Toksykologii Molekularnej (obecnie kierownik Zakładu Toksykologii i Kancerogenezy),  otrzymał pismo od dyrektora EURL ECVAM o powołaniu placówki jako członka EU-NETVAL.

W 2017 roku zarząd EU-NETVAL rozpoczął przygotowania do badania walidacyjnego mającego na celu wybranie zestawu metod do oceny zaburzeń czynności tarczycy. Spośród wszystkich członków EU-NETVAL, którzy wyrazili chęć udziału w tym badaniu walidacyjnym, zarząd EU-NETVAL wytypował laboratoria i każdemu przypisał jedną z 16 wcześniej wybranych metod do oceny zaburzeń czynności tarczycy. Instytutowi Medycyny Pracy został przypisany test T-screen z użyciem linii komórkowej GH3 (T-screen assay using GH3-cell line; 8a).

W dniu 29 października 2019 oficjalnie rozpoczęło się badanie, które będzie składać się z dwóch części. W pierwszym roku przeprowadzona zostanie walidacja metody - opracowane zostaną protokoły metodyczne zapewniające powtarzalność i wiarygodność wyników uzyskanych dla związku kontrolnego. W kolejnym roku oceniona zostanie tzw. trafność  metody – ocenie poddany zostanie  zestaw wybranych związków o różnym potencjale zaburzającym czynności tarczycy.

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP