6/7K/6/NPZ/2016/312/1716 | EFFECT


Prowadzenie badań zmierzających do oceny związku pomiędzy potencjalnymi czynnikami szkodliwymi dla zdrowia lub innymi czynnikami ryzyka a stanem zdrowia ludności
6/7K/6/NPZ/2016/312/1716
dr Dorota Małgorzata Merecz-Kot

Podstawowym celem projektu jest określenie ryzyka zdrowotnego w nowych zawodach wymagających stałej obecności w sieci (on-line) w porównaniu do pracy konwencjonalnej. Badania tego typu nie były do tej pory podejmowane w Polsce. Celem projektu jest zatem zbadanie relacji pomiędzy charakterem pracy wymagającym stałej obecności w sieci i wynikającymi z tego potencjalnymi konsekwencjami dla poczucia obciążenia, równowagi praca-dom, możliwości regeneracji po pracy, ryzyka uzależnienia od Internetu a stanem zdrowia psychicznego oraz jakością życia pracowników. Szczegółowe cele projektu obejmują:
I) określenie szeroko rozumianego poczucia obciążenia pracą i wynikającego z tego zagrożenia psychospołecznego w grupie tradycyjnych pracowników biurowych oraz w grupie pracowników nowych mediów, których praca bazuje na ciągłej komunikacji za pomocą Internetu (specjalistów ds. mediów społecznościowych, e-commerce, e-marketingu, ePR itp.). Do pomiaru obciążenia pracą wykorzystane zostaną pytania kwestionariuszowe oraz zaprojektowane specjalnie na potrzebę projektu pytania ankietowe.
II) identyfikacja satysfakcji z równowagi praca-dom oraz określenie negatywnego wpływu pracy na życie prywatne w obu grupach zawodowych objętych projektem. Satysfakcja z równowagi praca-dom zostanie określona na podstawie odpowiedzi badanych na pytanie ankietowe, negatywny wpływ-praca dom zostanie określony za pomocą jednej ze skal kwestionariusza SWING (Survey Work–Home Interaction–Nijmegen) do pomiaru interakcji praca–dom (Mościcka-Teske & Merecz, 2012).
III) określenie ryzyka uzależnienia od Internetu w obu analizowanych grupach zawodowych. Do pomiaru zastosowane zostanie Test Problematycznego Używania Internetu K. Young w polskiej adaptacji R. Poprawy (Poprawa, 2006).
IV) identyfikacja form spędzania wolnego czasu, a co za tym idzie, możliwości skutecznej regeneracji po pracy w obu analizowanych grupach zawodowych. Polska adaptacja kwestionariusza The Recovery Experience Questionnaire (Sonnentag i Fritz, 2007) oraz pytania ankietowe zaprojektowane na potrzeby tego projektu.
V) porównania międzygrupowe w zakresie czynników ryzyka pomiędzy grupą tradycyjnych pracowników biurowych oraz nowopowstającej grupy zawodowej obejmującej pracowników, których praca opiera się głównie na komunikacji za pomocą Internetu
VI) określenie związku pomiędzy czynnikami ryzyka określonymi w punktach I-IV a potencjalnymi skutkami dla zdrowia psychicznego oraz poczucia jakości życia w grupie tradycyjnych pracowników biurowych oraz w grupie pracowników, których praca bazuje na ciągłej komunikacji za pomocą Internetu
Aby zrealizować zakładane cele projektu przeprowadzone zostaną badania ilościowe z udziałem grupy ok. 400 pracowników (po 200 pracowników w każdej analizowanej grupie) za pomocą zestawu kwestionariuszy odpowiednio zaprojektowanych i dobranych dla potrzeb realizacji projektu.


Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałkaZgłaszanie ciężkich działań niepożądanych spowodowanych użyciem produktu kosmetycznego

Copyright © 2008 IMP