MUTOGRAPHS | ALPHABET | SELENIUS | 6/4/3.2a/NPZ/2017/312/604 | Night shift work, melatonin metabolism and breast cancer risk factors in nurses | CLOCKSHIFT | Przyczyny raka piersi u kobiet - Kadm - gęstość mammograficzna | Praca w nocy - ryzyko wystąpienia wybranych nowotworów złośliwych | Pracy w nocy - dieta | Praca w nocy - gęstość mineralna kości | ABClean | Ekspozycja na ftalany a przebieg i wynik ciąży i rozwój psychoruchowy dzieci | RICHE | CEHAP | IPRI | HEALS


Mutographs: Discovering the cause of cancer through mutational signatures

 
Badanie prowadzone jest w ramach Cancer Research UK Grand Challenge (CRUK), jako inicjatywa na rzecz badań nad nowotworami trzustki, jelita grubego, nerek i przełyku. Celem projektu jest ustalenie, dlaczego nowotwory są mniej lub bardziej powszechne w poszczególnych regionach świata, porównując wzorce uszkodzeń DNA (sygnatury mutacji) spowodowane stylem życia i czynnikami środowiskowymi. Dzięki zrozumieniu różnic w tych wzorcach możliwa jest identyfikacja nowych przyczyn powstawania nowotworów. Badanie prowadzone jest w 29 ośrodkach w Europie, Azji, Afryce, Ameryce Północnej i Południowej. Głównym koordynatorem badania jest Wellcome Trust Sanger Institute w Wielkiej Brytanii oraz Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC) we Francji.

 
Czas trwania projektu: 01.08.2018 - 31.12.2020
Lead investigator: dr hab. n. med. Beata Świątkowska: beata.swiatkowska@imp.lodz.pl

Szczegółowy opis projektu znajduje się na stronie: https://www.mutographs.org/mutographs-project/


Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP