ALPHABET | SELENIUS | 6/4/3.2a/NPZ/2017/312/604 | Night shift work, melatonin metabolism and breast cancer risk factors in nurses | CLOCKSHIFT | Przyczyny raka piersi u kobiet - Kadm - gęstość mammograficzna | Praca w nocy - ryzyko wystąpienia wybranych nowotworów złośliwych | Pracy w nocy - dieta | Praca w nocy - gęstość mineralna kości | ABClean | Ekspozycja na ftalany a przebieg i wynik ciąży i rozwój psychoruchowy dzieci | RICHE | CEHAP | IPRI | HEALS


Programowanie zdrowia we wczesnym okresie życia: czynniki żywieniowe i epigenetyczne w rozwoju tkanki tłuszczowej, układu kostnego, zespołu metabolicznego, chorób układu oddechowego  oraz rozwoju psychoruchowego dzieci

Projekt jest realizowany w ramach konkursu ERA HDHL -  Opracowanie i walidacja biomarkerów w ocenie żywienia i zdrowia, w tym biomarkerów służących do oceny spożycia żywności oraz ryzyka chorób dietozależnych, przez instytucje naukowe z 6 krajów: Irlandii, Holandii, Francji, Polski, USA, Wielkiej Brytanii. Polski partner projektu jest reprezentowany prze Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi.

Celem projektu jest ocena wpływu diety matki w czasie ciąży, z uwzględnieniem uwarunkowań epigenetycznych, na stan zdrowia i rozwój dzieci.
Cele szczegółowe obejmują:
 - Usystematyzowanie istniejących danych oraz dostępnego materiału biologicznego w ramach istniejących kohort urodzeniowych
 - Wykonanie profilu epigenetycznego
 - Analizę diety matki w czasie ciąży i określenie profilu żywieniowego na podstawie danych z kohort urodzeniowych
 - Ocenę wpływu diety matki w czasie ciąży na profil epigenetyczny oraz stan zdrowia i rozwój dzieci
 - Ocenę profilu epigenetycznego w odniesieniu do stanu zdrowia i rozwoju psychoruchowego dzieci
 - Analizę wpływu innych matczynych czynników (w tym przyrostu wagi w czasie ciąży, nadwagi i otyłości) na profil epigenetyczny i stan zdrowia dzieci
 - Ocenę wpływu czynników działających w życiu płodowym poprzez porównanie danych dotyczących diety matki i ojca na profil epigenetyczny i zdrowie dzieci
 - Analizę czy zaobserwowane zależności utrzymują się w dalszych latach życia dziecka

Czas trwania: 22.02.2017 - 21.10.2019
Koordynator projektu: School of Public Health, Physiotherapy and Sports Science, University College Dublin, Ireland
Kierownik zespołu IMP: dr hab. Kinga Polańska: Kinga.Polanska@imp.lodz.pl


Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka

Copyright © 2008 IMP