ALPHABET | SELENIUS | 6/4/3.2a/NPZ/2017/312/604 | Night shift work, melatonin metabolism and breast cancer risk factors in nurses | CLOCKSHIFT | Przyczyny raka piersi u kobiet - Kadm - gęstość mammograficzna | Praca w nocy - ryzyko wystąpienia wybranych nowotworów złośliwych | Pracy w nocy - dieta | Praca w nocy - gęstość mineralna kości | ABClean | Ekspozycja na ftalany a przebieg i wynik ciąży i rozwój psychoruchowy dzieci | RICHE | CEHAP | IPRI | HEALS


Prowadzenie Centralnego Rejestru Chorób Zawodowych
6/4/3.2a/NPZ/2017/312/604
dr hab. Beata Świątkowska

Celem realizacji zadania jest monitorowanie chorób zawodowych w kraju w oparciu o prowadzenie Centralnego Rejestru Chorób Zawodowych oraz coroczne opracowanie i wydanie biuletynu nt. chorób zawodowych w Polsce w oparciu o następujące działania:
1) Kodowanie i weryfikacja danych z przesłanych kart stwierdzenia choroby zawodowej ze stacji sanitarno-epidemiologicznych.
W ramach działania planuje się kodowanie i weryfikację danych około 2 tys. kart stwierdzenia chorób zawodowych nadesłanych do IMP ze stacji sanitarno-epidemiologicznych.
2) Przygotowanie i wysłanie bazy danych o chorobach zawodowych w Polsce do Eurostatu.
W ramach działania planuje się przygotowanie i wysłanie danych na temat chorób zawodowych do Eurostatu. W ramach realizacji prac w działaniu konieczny jest udział w międzynarodowych spotkaniach organizowanych przez Eurostat w Luxemburgu, którego celem jest wspólne wypracowanie metodologii kodowania chorób zawodowych na poziomie międzynarodowym i ich porównanie.
3) Przygotowanie i wydanie biuletynu pt.: „Choroby zawodowe w Polsce w 2017 roku”.
W ramach działania planuje się przygotowanie i wydanie biuletynu „Choroby zawodowe w Polsce w 2017 roku”. W opracowaniu zawarta zostanie szczegółowa analiza danych dotyczących chorób zawodowych występujących w Polsce w 2017 roku.
4) Dystrybucja biuletynu do grup docelowych.
W ramach działania planuje się dystrybucję biuletynu „Choroby zawodowe w Polsce w 2017 roku” do grup docelowych. Grupę docelową stanowić będą instytucje zajmujące się polityką i działaniami w zakresie zdrowia pracujących. Wyniki w formie biuletynu przekazywane zostaną między innymi do: Ministerstwa Zdrowia, Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Głównego Urzędu Statystycznego, Głównego Inspektora Sanitarnego i wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz wojewódzkich ośrodków medycyny pracy.

Grupę docelową stanowią instytucje zajmujące się polityką i działaniami w zakresie zdrowia pracujących. Wyniki w formie biuletynu przekazywane są między innymi do: Ministerstwa Zdrowia, Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Głównego Urzędu Statystycznego, Głównego Inspektora Sanitarnego i wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz wojewódzkich ośrodków medycyny pracy.


Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka

Copyright © 2008 IMP