ERASMUS+ | 6/4/3.1a/NPZ/2016/312/1657 | CERACI


Cross-border exposure characterization for risk assessment in chemical
incidents (pol. Charakterystyka ekspozycji w zakresie oceny ryzyka wypadków
chemicznych)

Wzmocnienie procesu szacowania ryzyka zdrowotnego w wypadkach chemicznych
(z uwzględnieniem pożarów) poprzez opracowanie rekomendacji dotyczących oceny narażenia
jako etapu procesu szacowania ryzyka.

Projekt ma również na celu ułatwienie współpracy międzynarodowej w zakresie szacowania
ryzyka zdrowotnego po wypadkach chemicznych przez polepszenie interoperacyjności
wytycznych, narzędzi i praktyk stosowanych na etapie oceny narażenia.

 Wykonawcy projektu CERACI przewidują realizację poniższych zadań:

– identyfikacja i opis organizacji monitoringu i modelowania środowiska w procesie szacowania
ryzyka zdrowotnego w trakcie wypadków chemicznych w krajach członkowskich UE,
– określenie, w których państwach członkowskich istnieje zorganizowana współpraca w zakresie
monitoringu i modelowania środowiska w procesie szacowania ryzyka zdrowotnego na poziomie
krajowym i międzynarodowym,
– identyfikacja i rozwój najlepszych praktyk w zakresie monitoringu i modelowania środowiska
w procesie szacowania ryzyka zdrowotnego w wypadkach chemicznych,
– określenie, czy harmonizacja i współpraca międzynarodowa w tym zakresie może poprawić
zdolności i możliwości reagowania UE na zagrożenia zdrowotne związane z wypadkami
chemicznymi.

Kierownik: prof. dr hab. Sławomir Czerczak: Slawomir.Czerczak@imp.lodz.pl
Strona internetowa: http://www.rivm.nl/en/aboutrivm/projects/ceraci/

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP