6/4/3.1c/NPZ/2016/312/1658 | 6/4/3.1h/NPZ/2016/312/1659/B | 6/4/3.1h/NPZ/2016/312/1659/C | 6/4/3.2b/NPZ/2016/312/1660/A | InAirQ


Prowadzenie monitoringu oceniającego ekspozycję na związki chemiczne w środowisku pracy i służby żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oraz zamieszkania; ocena narażenia zawodowego w miejscu pracy na nanocząstki
6/4/3.2b/NPZ/2016/312/1660/A
dr Stella Bujak-Pietrek

Celem głównym zadania jest ocena narażenia zawodowego na nanocząstki i cząstki ultradrobne w różnych grupach zawodowych w zakresie ich stężenia liczbowego, powierzchniowego i masowego oraz analizy rozkładów wymiarowych emitowanych cząstek.

Grupy zawodowe objęte badaniami to zarówno pracownicy narażeni na nanocząstki projektowane, celowo stosowane w procesie produkcyjnym jak również pracownicy zatrudnieni na stanowiskach gdzie cząstki o rozmiarach nanometrowych powstają jako niezamierzone produkty w procesie technologicznym (np. spawacze, pracownicy pizzerii, pracownicy punktów kserograficznych, narażeni na spaliny z silników Diesla). W środowisku pracy nanocząstki są generowane podczas takich procesów jak: spawanie, wytapianie, lutowanie, zgrzewanie, wulkanizacja, cięcie strumieniem plazmy itp (Evans D.E.,2008 Brouver D.H, 2004; Cheng Y.H.,2008,). Ich emisja może występować również podczas niektórych działań mechanicznych np.: szlifowanie, cięcie czy polerowanie (Zimmer A.T.,2002).

Badania toksykologiczne i epidemiologiczne pokazują, że nanocząstki uwalniane do środowiska w różnych procesach technologicznych, czy też jako produkty spalania (np. w silnikach Diesla) mogą być niebezpieczne dla zdrowia człowieka, wywołując różne efekty biologiczne. Wiele doniesień wskazuje, że najpoważniejszymi efektami zdrowotnymi wynikającymi z narażenia zawodowego czy środowiskowego na nanocząstki są choroby układu oddechowego i układu krążenia (Gwinn, Vallyathan, 2006, Gilmour i wsp., 2004, Radomski i wsp., 2005).

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka

Copyright © 2008 IMP