6/4/3.1c/NPZ/2016/312/1658 | 6/4/3.1h/NPZ/2016/312/1659/B | 6/4/3.1h/NPZ/2016/312/1659/C | 6/4/3.2b/NPZ/2016/312/1660/A | InAirQ


Monitorowanie narażenia na hałas wśród pracowników różnych branż używających słuchawkowych systemów komunikacyjnych
6/4/3.1h/NPZ/2016/312/1659/C
dr hab. Małgorzata Pawlaczyk-Łuszczyńska

W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, a w szczególności w czasie ostatniej dekady, obserwowany jest znaczący wzrost zastosowań przewodowych i bezprzewodowych słuchawkowych systemów komunikacyjnych przez pracowników różnych branż. Tego typu urządzenia stosowane są m.in. w centrach usług telemarketingowych (call centers), mediach, transporcie, budownictwie, obsłudze naziemnej lotnisk i kontroli ruchu lotniczego, wojsku, przemyśle i gastronomii (barach szybkiej obsługi), a także używają je transkrybenci, realizujący usługę transkrypcji (spisywania ze słuchu).

Dostępne dane literaturowe wskazują, że słuchawkowe systemy komunikacyjne mogą być źródłem hałasu o poziomie dźwięku A przewyższającym 85 dB, tymczasem jako bezpieczny z punktu widzenia ochrony narządu słuchu uznawany jest poziom 75 dB.
Standardowe metody oceny narażenia na hałas (wg PN-N-01307:1994 i PN-EN ISO 9612:2011) nie pozwalają na ocenę narażenia w przypadku stosowania słuchawek, czyli wtedy, gdy źródło dźwięków znajduje się w pobliżu ucha pracownika. Do tego celu opracowano specjalne metody pomiaru poziomu dźwięku pod słuchawkami. Wymagają one zastosowania specjalnego wyposażenia pomiarowego, np. w postaci systemu symulującego głowę i tors osoby narażonej (wg ISO 11904-2 lub OHSA) lub bardziej użyteczną metodą pomiaru poziomu dźwięku w przewodzie słuchowym (techniką MIRE – mikrofonu w przewodzie słuchowym) (wg ISO 11904-1).

Celem niniejszej pracy jest ocena wielkości narażenia na hałas i ryzyka upośledzenia słuchu pracowników oraz opracowanie metody oceny narażenia hałas na stanowiskach pracowników różnych branż używających słuchawkowych systemów komunikacyjnych.Zapraszamy pracowników Państwowej Inspekcji Pracy, Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych  przedstawicieli służb BHP, pracowników laboratoriów badawczych zajmujących się oceną warunków środowiska pracy, pracodawców i ich przedstawicieli, lekarzy medycyny pracy oraz innych profesjonalistów zajmujących się ochroną zdrowia pracujących, na seminarium organizowane dnia 22 listopada 2017 r.

"Narażenie na hałas wśród pracowników używających słuchawkowych systemów komunikacyjnych”

List przewodni
Pogram Ramowy
Formularz zgłoszeniowy

Seminarium organizowane jest w ramach projektu „Narodowy Program Zdrowia”

Zadanie: Monitorowanie narażenia na hałas wśród pracowników różnych branż używających słuchawkowych systemów komunikacyjnych” pod kierownictwem dr hab. Małgorzaty Pawlaczyk-Łuszczyńskiej. 

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka

Copyright © 2008 IMP