6/4/3.1c/NPZ/2016/312/1658 | 6/4/3.1h/NPZ/2016/312/1659/B | 6/4/3.1h/NPZ/2016/312/1659/C | 6/4/3.2b/NPZ/2016/312/1660/A | InAirQ


Monitorowanie narażenia na obecne w bioaerozolu chorobotwórcze bakterie Staphylococcus aureus u pracowników oczyszczalni ścieków
6/4/3.1h/NPZ/2016/312/1659/B
dr Anna Kozajda

Głównym celem jest ocena zawodowego narażenia na obecne w bioaerozolu chorobotwórcze bakterie Staphylococcus aureus oporne na metycylinę (MRSA) na stanowiskach pacy w oczyszczalniach ścieków komunalnych w kontekście narastającego problemu obecności bakterii lekoopornych w środowisku pozaszpitalnym w Polsce.

Do celów szczegółowych należy:
–  wskazanie obszarów pracy o najwyższym ryzyku infekcji dla pracowników,
–  wykazanie wpływu sezonowości na obecność MRSA w powietrzu wewnętrznym i zewnętrznym na stanowiskach pracy objętych monitoringiem,
–  wykazanie wpływu przepustowości zakładu i pochodzenia ścieków na obecność MRSA w powietrzu na stanowiskach pracy objętych monitoringiem,
–  podniesienie świadomości i wiedzy osób zaangażowanych w nadzór nad warunkami pracy.

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka

Copyright © 2008 IMP