6/4/3.1c/NPZ/2016/312/1658 | 6/4/3.1h/NPZ/2016/312/1659/B | 6/4/3.1h/NPZ/2016/312/1659/C | 6/4/3.2b/NPZ/2016/312/1660/A | InAirQ


Prowadzenie Krajowego Rejestru Czynników Biologicznych
6/4/3.1c/NPZ/2016/312/1658
dr Anna Kozajda

Czynniki biologiczne mogą być stosowane w procesach pracy w celach naukowo-badawczych, diagnostycznych i przemysłowych. Celowe użycie oznacza, że w zakładzie pracy znany jest gatunek stosowanych mikroorganizmów oraz jego właściwości i możliwe skutki zdrowotne dla narażonych pracowników. W Krajowym Rejestrze Czynników Biologicznych gromadzone są dane dotyczące zakładów pracy, w których takie czynniki są stosowane oraz dane o tych czynnikach, liczbie narażonych osób, a także o zastosowanych środkach profilaktycznych. Centralny rejestr pozwala na zebranie wszystkich informacji istotnych dla narażonych pracowników i ochrony ich zdrowia przed infekcjami wywołanymi wskutek kontaktu ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi w jednej bazie danych. Realizacja tego zdania rozwija narzędzie ułatwiające sprawowanie nadzoru nad warunkami pracy. Ponadto administrator rejestru stanowi wsparcie w prawidłowym wypełnianiu obowiązku zgłoszenia użycia szkodliwego czynnika biologicznego przez pracodawców.

Celem działalności rejestru jest dostarczenie kompleksowych i wiarygodnych informacji o zakładach pracy celowo stosujących szkodliwe czynniki biologiczne i ich pracownikach zatrudnionych w kontakcie z tymi czynnikami oraz usprawnienie działalności nadzorowej nad tymi zakładami sprawowanej przez Państwową Inspekcję Sanitarną.


Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP