6/4/3.1c/NPZ/2016/312/1658 | 6/4/3.1h/NPZ/2016/312/1659/B | 6/4/3.1h/NPZ/2016/312/1659/C | 6/4/3.2b/NPZ/2016/312/1660/A | InAirQ


Prowadzenie Krajowego Rejestru Czynników Biologicznych
6/4/3.1c/NPZ/2016/312/1658
dr Anna Kozajda

Czynniki biologiczne mogą być stosowane w procesach pracy w celach naukowo-badawczych, diagnostycznych i przemysłowych. Celowe użycie oznacza, że w zakładzie pracy znany jest gatunek stosowanych mikroorganizmów oraz jego właściwości i możliwe skutki zdrowotne dla narażonych pracowników. W Krajowym Rejestrze Czynników Biologicznych gromadzone są dane dotyczące zakładów pracy, w których takie czynniki są stosowane oraz dane o tych czynnikach, liczbie narażonych osób, a także o zastosowanych środkach profilaktycznych. Centralny rejestr pozwala na zebranie wszystkich informacji istotnych dla narażonych pracowników i ochrony ich zdrowia przed infekcjami wywołanymi wskutek kontaktu ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi w jednej bazie danych. Realizacja tego zdania rozwija narzędzie ułatwiające sprawowanie nadzoru nad warunkami pracy. Ponadto administrator rejestru stanowi wsparcie w prawidłowym wypełnianiu obowiązku zgłoszenia użycia szkodliwego czynnika biologicznego przez pracodawców.

Celem działalności rejestru jest dostarczenie kompleksowych i wiarygodnych informacji o zakładach pracy celowo stosujących szkodliwe czynniki biologiczne i ich pracownikach zatrudnionych w kontakcie z tymi czynnikami oraz usprawnienie działalności nadzorowej nad tymi zakładami sprawowanej przez Państwową Inspekcję Sanitarną.


Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałkaZgłaszanie ciężkich działań niepożądanych spowodowanych użyciem produktu kosmetycznego

Copyright © 2008 IMP