ATOMIC | Det


Augmented RealTy fOr Management Skills Developmnent with real –based Cases

Kierownik projektu: prof. dr hab. n. med. Alicja Bortkiewicz

Pełna nazwa projektu, od której pochodzi akronim, brzmi: Au-gmented RealiTy fOr Management SkIlls Development with real-based Cases. Projekt ATOMIC rozpoczął się w październiku 2019 r i będzie realizowany przez 2 lata.

Koordynatorem projektu jest Politechnika Łódzka, a partnerami Uniwersytet w Aveiro (Portugalia), Politechnika w Szybeniku (Chorwacja), Uniwersytet w Tartu (Estonia) oraz Instytut Medycyny Pracy imienia prof. dr. med. J. Nofera (IMP) w Łodzi. Przewidziano też udział firm Siemens, DPD group i Wielton działających na międzynarodowym rynku. Koordynatorem projektu jest dr inż. Dorota Kamińska z Instytutu Mechatroniki i Systemów Informatycznych, pozostali wykonawcy z  PŁ to dr inż. Grzegorz Zwoliński, mgr inż. Tomasz Sapiński i mgr inż. Anna Laska-Leśniewicz. W Instytucie Medycyny Pracy realizatorami są prof. dr hab. n. med. Alicja Bortkiewicz i dr inż. Zbigniew Jóźwiak z Zakładu Fizjologii Pracy i Ergonomii.

Głównym celem projektu jest wykorzystanie rozszerzonej rzeczywistości (AR) do kształcenia przyszłej kadry zarządzającej. Stworzone scenariusze pozwolą studentom efektywnie rozwijać umiejętności miękkie niezbędne u menedżera, takie jak kreatywność, praca w grupie, myślenie krytyczne, a także odpowiednia organizacja pracy. W ramach współpracy z PŁ przygotowane zostały już dwa scenariusze ćwiczeniowe: pierwszy dotyczy prawidłowego, ergonomicznego organizowania stanowiska komputerowego. Student będzie mógł poznać zasady ergonomii i przećwiczyć je w praktyce, w wirtualnej rzeczywistości. Drugi scenariusz pozwoli poznać prawidłowe, zgodne z przepisami sposoby podnoszenia/przenoszenia ciężarów, których zastosowanie pozwala uniknąć urazów i wypadków przy pracy.


Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP