MEDIRAD | 6/4/3.1b/NPZ/2017/312/606 | DoReMi | OPERRA


Impacts of low dose radiation exposure (MEDIRAD)

Projekt badawczy „Implications of Medical Low Dose Exposure” o akronimie MEDIRAD realizowany jest w ramach programu Horyzont 2020.

Zakład Ochrony Radiologicznej Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi bierze udział w WP2 a dokładniej w zadaniu 2.2.3 poświęconym optymalizacji zabiegów wykonywanych pod kontrolą fluoroskopii.

Głównym celem zadania 2.2.3 jest ocena osłon nowego typu, które potencjalnie mogą stanowić dodatkową ochronę przed promieniowaniem jonizującym dla lekarzy wykonujących zabiegi interwencyjne w takich obszarach jak mózg czy soczewki oczne. Temat ten jest istotny z uwagi na fakt, iż lekarze są grupą zawodową otrzymującą jedne z najwyższych dawek w ekspozycji medycznej jak również z uwagi na pojawiające się doniesienia naukowe zgłaszające przypadki występowania nowotworów głowy w tej grupie zawodowej.
Na podstawie przeglądu literatury wyselekcjonowano następujące osłony:
- czapka ołowiowa
- koc ołowiowy
- "zero gravity"
- fartuch bezołowiowy
- maska
na temat których informacje w literaturze naukowej wydają się być niepełne. Celem projektu jest więc pogłębienie wiedzy, w oparciu o pomiary przeprowadzone w warunkach klinicznych jak i symulacje Monte Carlo, na temat skuteczności wymienionych wyżej osłon w ochronie przed promieniowaniem lekarzy kardiologów interwencyjnych.

Kierownik Projektu: dr Joanna Domienik-Andrzejewska: Joanna.Domienik@imp.lodz.pl

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP