PW II.N.05.B. | 6/4/3.1h/NPZ/2016/312/1659/D | UMO-2017/27/B/NZ5/01922 | 6/4/3.2b/NPZ/2016/312/1660/B | HBM4EU | 2013/11/B/NZ7/04934 | 2013/09/B/NZ7/04092 | 2012/07/B/NZ7/04257 | TWRMG | DEMOCOPHES | SYSCANCER | NANOGENETOX | MARINA | ECNIS 2


BIOMARKERY NARAŻENIA ZAWODOWEGO NA SUBSTANCJE ENDOKRYNNIE AKTYWNE

PW II.N.05.B

prof. dr hab. Jolanta Gromadzińska


Czas realizacji projektu: 1.09.2017-31.12.2019

Postęp technologiczny jaki obserwujemy od ponad 100 lat, z jednej strony dostarcza nam produktów wpływających na wiele dziedzin naszego życia, z drugiej strony odpowiedzialny jest za wytwarzanie tysięcy nowych substancji chemicznych i zanieczyszczeń, które wnikają do organizmów poprzez układ oddechowy, skórę czy wraz z zanieczyszczoną wodą lub produktami spożywczymi. Wiele z tych związków kumulowanych jest w tkankach przez cały okres życia i przypuszczalnie mają związek z patogenezą niektórych stanów chorobowych u ludzi. Wśród tych związków, na szczególną uwagę zasługują tzw. substancje endokrynnie aktywne (endocrine disrupting chemical - EDC). Ze względu na strukturę należę do nich polichlorowane bifenyle, dioksyny, furany, bromoorganiczne uniepalniacze, ftalany, bisfenol A, pestycydy chloroorganiczne i niektóre metale ciężkie (kadm, rtęć, ołów). Zastosowanie tych substancji w procesach produkcyjnych skutkować może m.in. obniżeniem palności, zwiększeniem plastyczności czy poprawieniem rozpuszczalności innych substancji.

Pracownicy, bezpośrednio zatrudnieni przy produkcji EDC lub stosujący je jak produkty pośrednie narażeni są na te związki. Wiele związków wchodzących w skład tworzyw sztucznych, kosmetyków nowej generacji, aparatury medycznej, opakowań do żywności czy innych przedmiotów codziennego użytku, z łatwością uwalniają się do środowiska zewnętrznego i mogą wnikać do komórek i kumulowaś się w tkankach i narządach. Związki zaliczane do EDC ze względu na swoją budowę chemiczną, są zdolne do „naśladowania” endogennych hormonów. Mimo, że nie jest to bezspornie udowodnione, rosnące kłopoty z płodnością (zarówno kobiet jak i mężczyzn), wzrost zapadalności na schorzenia, w etiologii których istotną rolę mogą odgrywać zaburzenia hormonalne (choroby tarczycy, cukrzyca typu 2, otyłość, zespół metaboliczny, zaburzenia układu rozrodczego i płodności) wiązane są coraz częściej z narażeniem na substancje endokrynnie aktywne.

Celem projektu jest:
  • Ocena narażenia na metale ciężkie (kadm i ołów) oraz na ftalany u pracowników zawodowo narażonych na te substancje chemiczne oraz w odpowiednio dobranej pod względem wieku i płci grupie osób nienarażonych
  • Analiza biochemicznych parametrów opisujących funkcje tarczycy i pomiar telomerów w badanych grupach

Materiały do pobrania:

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP