6/4/3.1h/NPZ/2016/312/1659/D | 6/4/3.2b/NPZ/2016/312/1660/B | HBM4EU | 2013/11/B/NZ7/04934 | 2013/09/B/NZ7/04092 | 2012/07/B/NZ7/04257 | TWRMG | DEMOCOPHES | SYSCANCER | NANOGENETOX | MARINA | ECNIS 2


Prowadzenie monitoringu oceniającego ekspozycję na związki chemiczne w środowisku pracy kierowców zawodowych i służb technicznych
6/4/3.2b/NPZ/2016/312/1660/B
prof. dr hab. Wojciech Wąsowicz

Celem podjętych działań będzie identyfikacja zagrożeń występujących w środowisku pracy zawodowych kierowców, jak i ocena skutków działania badanych substancji chemicznych. Większość czasu zawodowych kierowców, głównie autobusów, samochodów ciężarowych to czas spędzony za kierownicą, w małej przestrzeni kabiny. Szacuje się, iż przeciętny kierowca spędza w samochodzie ok. 350 godzin rocznie, zaś kierowca zawodowy kilka razy więcej. Tym samym czas narażenia na czynniki szkodliwe w trakcie pracy jest zdecydowanie większy niż czas narażenia na te czynniki u przeciętnego kierowcy. Narażenie kierowców, a zwłaszcza tych z grupy kierowców zawodowych, którzy większość czasu pracy spędzają w kabinach samochodów na  gazy, pyły, metale ciężkie itp. staje się kluczowe w ocenie stanu zdrowia tej grupy pracowników. Większość zawartych w gazach i pyłach substancji ma charakter kancerogenny, inne wykazują działanie neurotoksyczne, drażniące i uczulające, dlatego też rozpoznanie zagrożeń w tej grupie zawodowej stanowi istotny problem z punktu widzenia higieny i medycyny pracy. Równocześnie siedzący tryb życia i niewielka aktywność fizyczna prowadzić mogą do nadwagi czy otyłości w tej grupie zawodowej. Nadwaga połączona z przewlekłym narażeniem na substancje chemiczne, prowadzić może do zwiększonego ryzyka wystąpienia chorób cywilizacyjnych: chorób układu krążenia, cukrzycy typu 2, nowotworów i in.

W badanej grupie badaniem kwestionariuszowym oceniany będzie sposób żywienia oraz stan odżywienia. Odpowiednio skomponowana dieta, bogata w bioaktywne nieprzetworzone produkty pochodzenia roślinnego może zmniejszać skutki narażenia na substancje chemiczne. Mechanizm ochronnego działania bioaktywnych produktów roślinnych przebiega wielotorowo, ograniczając m.in. generowanie stresu oksydacyjnego czy uszkodzenia DNA, regulując aktywność niektórych genów.

Szeroko i multidyscyplinarnie prowadzone badania mogą umożliwić opracowanie skutecznych zaleceń (w tym sposobu żywienia i stanu odżywienia) mających na celu  przeciwdziałanie skutkom narażenia na czynniki chemiczne powstające w wyniku narażenia na substancje powstające w wyniku spalania paliwa i prowadzonych napraw serwisowych i konserwacyjnych przez służby techniczne. Wykonawcy projektu wystąpią do Komisji Etycznej o zgodę na przeprowadzenie powyższych badań.

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka

Copyright © 2008 IMP