Det


„Detektor wczesnych objawów zmęczenia jako element poprawy bezpieczeństwa kierowania pojazdem”

Akronim: Det
Program Badań Stosowanych (III konkurs)
Nr umowy: PBS3/B9/29/2015
                                       

Kierownik projektu: prof. dr hab. n. med. Alicja Bortkiewicz

Zmęczenie jest bardzo istotnym czynnikiem ryzyka wypadków na drodze. Wczesne rozpoznanie objawów zmęczenia jest więc podstawą zapobiegania groźnym jego skutkom i może się przyczynić do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Głównym celem Projektu jest stworzenie modelowego systemu do wczesnego wykrywania objawów zmęczenia kierowcy. Podstawą będzie opracowanie założeń funkcjonalnych, technicznych, studium wykonalności oraz utworzenie i badanie demonstratora technologii Det w warunkach eksperymentalnych na symulatorze jazdy. W ramach projektu opracowany zostanie model detektora wczesnych objawów zmęczenia osób kierujących pojazdami z funkcją wczesnego ostrzegania o zagrożeniach, z wykorzystaniem wizyjnej analizy optycznej obrazu twarzy.

Cele szczegółowe Projektu:
Przygotowanie listy kluczowych czynników ryzyka oraz zagrożeń dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a także zmiennych i parametrów, które warunkują wysoką jakość prowadzenia samochodu, minimalizują prawdopodobieństwo zaistnienia negatywnego zdarzenia na drodze, a tym samym zwiększają poziom bezpieczeństwa kierujących.Opracowanie i systemowa weryfikacja algorytmów analizy obrazu w celu identyfikacji elementów sceny, analizy mikroekspresji oraz wyznaczania aktywności okoruchowej.
Opracowanie i wykonanie modelu  systemu videooptycznego, posiadającego zaimplementowane algorytmy sterowania, przetwarzania danych oraz algorytmy decyzyjne o objawach zmęczenia. Celem zadania są również badania funkcjonalne wykonanego systemu videooptycznego.
Walidacja danych uzyskiwanych z sensora videooptycznego pod kątem oszacowania jego mocy diagnostycznej jako elementu systemu wczesnego ostrzegania kierujących pojazdami.
Opisanie neuroanatomicznych korelatów w mózgowej organizacji wyodrębnionych wskaźników zmęczenia organizmu oraz opracowanie metod neuropsychologicznej ich oceny  mierzonych w czasie neuroobrazowania przy zastosowaniu funkcjonalnego rezonansu magnetycznego.
Kompleksowe przeanalizowanie możliwości opracowania i wdrożenia technologii monitorowania i wczesnego ostrzegania o zmęczeniu kierowców

Wartością dodaną projektu będzie opracowanie oryginalnych, innowacyjnych rozwiązań technicznych bazujących na wynikach badań naukowych. Wyniki prac planuje się objąć ochroną prawa własności przemysłowej lub co najmniej podjąć działania mające na celu ustanowienie takich praw.  


Projekt finansowany  przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
w ramach Programu Badań Stosowanych 


Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP