INNOTECH


INNOTECH - Nowe biokompatybilne warstwy Si-DLC na implanty kostne

Projekt realizowany w ramach umowy zawartej pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie (koordynator projektu) a Politechniką Łódzką, Wydziałem Mechanicznym, Instytutem Inżynierii Materiałowej z siedzibą w Łodzi i Instytutem Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera z siedzibą w Łodzi (wykonawcy).

Od początków implantologii do dnia dzisiejszego jednym z najpopularniejszych i podstawowych materiałów implantacyjnych stosowanych w ortopedii jest metal. Materiał ten daje możliwość osiągnięcia odpowiednich mechanicznych właściwości wytrzymałościowych niezbędnych do przeniesienia obciążeń przez implant w okresie jego użytkowania w organizmie. Pojawia się jednak problem powszczepiennych powikłań na tle alergicznym jak: trudności w gojeniu się ran pooperacyjnych oraz zwiększone ryzyko infekcji bakteryjnej, spowolnienie zrostu kostnego, tworzenie się stawów rzekomych, obluzowanie protezy w wyniku zaniku kości wokół wszczepu czy pojawienie się skórnych wyprysków alergicznych. Proponowanym od ponad 20 lat w literaturze naukowej sposobem poprawy biozgodności metalicznych implantów jest zastosowanie na ich powierzchni biokompatybilnej warstwy węglowej. Zapewnia ona biokompatybilność, zwiększoną odporność na korozję, bardzo dobre właściwości mechaniczne, stabilność chemiczną oraz dobre właściwości trybologiczne.

Projekt składa się z dwóch faz: fazy badawczej A i fazy przygotowań do wdrożenia B. Celem fazy badawczej jest przeprowadzenie prac rozwojowych i przemysłowych, dzięki którym technologia wytwarzania warstw Si-C zostanie przeniesiona z fazy laboratoryjnej na skalę przemysłową, a uzyskane wyniki badań biologicznych i klinicznych potwierdzą potencjał aplikacyjny wyrobów medycznych z nowymi powłokami węglowo-krzemowymi. Celem fazy B jest uzyskanie pełnej gotowości do prowadzenia seryjnej, powtarzalnej i certyfikowanej produkcji modyfikowanych warstwami węglowo-krzemowymi wyrobów medycznych.

IMP bierze udział w realizacji fazy badawczej  poprzez przeprowadzenie
certyfikowanych badań biologicznych:

– badanie działania drażniącego in vivo na królikach IMP,
– badanie reaktywności śródskórnych in vivo na królikach IMP,
– badanie działania uczulającego in vivo na świnkach morskich IMP,
– badanie miejscowej reakcji po implantacji wraz z oceną histopatologiczną,
– badanie cytotoksyczności w systemie jakości GLP.

Projekt rozpoczął się 6 stycznia 2012 r, a jego koniec zaplanowany jest na 31 marca 2015 (przy czym faza A ma się zakończyć w marcu 2014 r). Oczekiwanym wynikiem realizacji fazy A projektu w firmie MEDGAL jest zbudowanie prototypu urządzenia, dzięki któremu możliwym będzie wdrożenie innowacyjnej technologii do produkcji seryjnej. Finalnym rezultatem będzie opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii w firmie MEDGAL oraz wprowadzenie na rynek szerokiej gamy wyrobów implantacyjnych pokrytych warstwami Si-DLC o podwyższonej biokompatybilności zapełniając tym samym lukę, która obecnie istnieje na rynku nie tylko polskim, ale w skali międzynarodowej.

Kierownik: dr Joanna Piasecka-Zelga: Joanna.Zelga@imp.lodz.pl

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP