6/1/1.4.4/NPZ/2016/312/1661 | 6/5/3.5/NPZ/2016/312/1691 | WE CAN | MHP Hands | HPro IMMUNE | SPPW | EWA | PWUPAE


WE CAN - Cyberbullying Action Network for Parents` Education (pol. Potrafimy –
We can)


Współpracujące organizacje były zaangażowane w szereg aktywności dotyczących badania i zapobiegania cyberprzemocy (między innymi akcja COST IS0801). Program nastawiony był na wspieranie i edukowanie rodziców w obszarze bezpieczeństwa w sieci. To właśnie dorośli (rodzice) są docelową grupą działań edukacyjnych. Dotychczas przeprowadzone badania wskazują, iż wielu młodych ludzi angażuje się w cyberbullying w roli sprawców i ofiar. Niestety wielu dorosłych nie wie jak wspierać i interweniować w takich sytuacjach. Biorąc pod uwagę powyższe, w naszym programie chcieliśmy edukować rodziców  jak zapobiegać cyberbullyingowi dzieci i nastolatków, w oparciu o doświadczenia naszych organizacji i współpracę pomiędzy nimi.

Cele:
– zwiększenie zdolności rodziców do radzenia sobie z przypadkami cyberbullyingu oraz zapobiegania im, jak również rozwijanie ich umiejętności w zakresie pomagania dzieciom bycia bezpiecznym w Internecie,
– stymulowanie dorosłych do korzystania z nowoczesnych technologii komunikacyjnych,
– opracowanie bazy danych z wynikami badań oraz przykładami dobrych praktyk, które podniosą kompetencje rodziców w odniesieniu do cyberbullyingu,
– rozwój współpracy i wymiany doświadczeń między praktykami, badaczami a rodzicami w zakresie radzenia sobie ze przypadkami cyberbullyingu.

Celem projektu było rozwinięcie umiejętności rodziców w zakresie zwalczania i profilaktyki zjawiska cyberbullyingu oraz udzielania pomocy dzieciom w zakresie bezpieczeństwa w Internecie, stymulowanie rodziców do korzystania z nowoczesnych technologii komunikacyjnych, przygotowanie edukacyjnej bazy wiedzy z przykładami dobrych praktyk, których celem jest rozwój wspomnianych kompetencji rodziców, wymiana doświadczeń między partnerami, a także rozwój współpracy między praktykami, badaczami a rodzicami w zakresie radzenia sobie z cyberbullyingiem.

Kierownik: dr hab. Jacek Pyżalski; e-mail: Jacek.Pyzalski@imp.lodz.pl

 

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP