6/1/1.4.4/NPZ/2016/312/1661 | 6/5/3.5/NPZ/2016/312/1691 | WE CAN | MHP Hands | HPro IMMUNE | SPPW | EWA | PWUPAE


„Program Wieloaspektowej Uniwersalnej Profilaktyki Agresji Elektronicznej Adresowany do Szkół Gimnazjalnych”

Akronim: PWUPAE
Program INNOWACJE SPOŁECZNE (II konkurs)
Nr umowy: IS-2/31/NCBR/2015

Kierownik projektu: dr hab. Jacek Pyżalski

W projekcie podejmowany jest problem agresji elektronicznej (zwanej też cyberprzemocą, czyli przemocą realizowana za pomocą instrumentów internetowych) – nowego, istotnego ze społecznego punktu widzenia zjawiska, którego źródłem jest coraz bardziej powszechna dostępność do technologii elektronicznych. Dominują one sposób komunikowania się, generując zupełnie nowe oblicze także agresji i przemocy.

Głównym beneficjentem projektu jest młodzież w okresie adolescencji. Jest to szczególnie newralgiczny okres rozwojowy naznaczony licznymi przemianami, w którym młody człowiek nabywa zdolność samodzielnego tworzenia własnej osobowości. Dokonuje się to w dużej mierze w rezultacie interakcji społecznych, które w obecnej dobie coraz częściej zachodzą właśnie w cyberprzestrzeni. Elektroniczna komunikacja sprzyja emancypacji spod nadzoru dorosłych (mniej biegłych w tej domenie kontaktu). Stwarza to potencjalnie i realnie pole do nadużyć i negatywnych społecznie zachowań. Stad podejmowane działania, których celem jest ograniczenie negatywnych skutków wpływu nowoczesnych technologii na młodzież, co przekłada się na poprawę jakości życia społecznego o zasięgu krajowym.

Celem projektu jest stworzenie skutecznego, innowacyjnego i zintegrowanego programu profilaktyki agresji elektronicznej (cyberprzemocy) w szkołach gimnazjalnych. Program będzie efektem synergicznej współpracy interdyscyplinarnego zespołu specjalistów z zakresu psychologii, pedagogiki, zdrowia publicznego i nauk technicznych oraz organizacji pozarządowych doświadczonych we wdrażaniu programów profilaktycznych o szerokim zasięgu. Program adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych (odbiorcy) i nauczycieli (realizatorzy).
W wyniku realizacji projektu opracowany zostanie unikatowy wieloaspektowy program profilaktyki agresji elektronicznej. Taka synergiczna metodyka pracy w odniesieniu do tematu agresji elektronicznej jest pierwszą tego typu propozycja w Polsce i jedną z pierwszych na świecie – przy tak szeroko zakrojonej formie realizacji. Jest to podstawowy element innowacyjności projektu, będącej celem programu Innowacji Społecznych.


Projekt finansowany  przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
w ramach programu Innowacje Społeczne 


Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP