6/1/1.4.4/NPZ/2016/312/1661 | 6/5/3.5/NPZ/2016/312/1691 | WE CAN | MHP Hands | HPro IMMUNE | SPPW | EWA | PWUPAE


MHP Hands - Mental Health Promotion Handbook (pol. Podręcznik do promocji zdrowia psychicznego)

Celem projektu było opracowanie podręczników, programów szkoleń, przygotowanie materiałów zawierających podstawy teoretyczne promocji zdrowia psychicznego dla trzech siedlisk – szkół, miejsc pracy, instytucji opieki nad osobami starszymi; udoskonalanie dostępnych narzędzi odnoszących się do promocji zdrowia psychicznego; opracowanie podręczników oraz e-learningu w językach partnerów oraz ich ocena przeprowadzona przez ekspertów zajmujących się promocją zdrowia psychicznego; opracowanie i wdrożenie kampanii na poziomie narodowym mających na celu podniesienie świadomości na temat promocji zdrowia psychicznego; dostarczenie pracownikom wspomnianych siedlisk informacji na temat ochrony oraz promocji zdrowia psychicznego.

Analiza sytuacji w Polsce pozwoliła na zidentyfikowanie specyficznych cech charakterystycznych dla naszego kraju w kontekście realizacji programu zdrowia psychicznego w szkołach oraz sformułowanie pewnych wniosków będących podstawą do dalszej pracy i przygotowania produktów projektu.

Końcowym efektem projektu jest polskojęzyczna wersja dwóch opracowań dotyczących organizacji promocji zdrowia psychicznego w Domach Opieki Seniora oraz w zakładach pracy. Pierwsze przeznaczone dla lekarzy i opiekunów osób starszych oraz pracowników administracji placówek zajmujących się osobami starszymi. Drugie  - adresowane do kadry zarządzającej oraz lekarzy medycyny pracy. Produkty końcowe zostały upowszechnione m.in. poprzez zamieszczenie ich na stronach internetowych IMP oraz poświęconej promocji zdrowia w miejscu pracy.

Kierownik: dr Elżbieta Korzeniowska; e-mail: whpp@imp.lodz.pl
Strona internetowa: http://www.mentalhealthpromotion.net/?i=handbook.en.reports--deliverables.2824 

 

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP