6/1/1.4.4/NPZ/2016/312/1661 | 6/5/3.5/NPZ/2016/312/1691 | WE CAN | MHP Hands | HPro IMMUNE | SPPW | EWA | PWUPAE


EWA - European Workplace and Alcohol (pol. Rozwiązywanie problemów związanych  z piciem alkoholu w miejscu pracy)

Głównym celem 2,5-letniego projektu EWA było podniesienie świadomości dotyczącej problemu alkoholowego, wypracowanie skutecznych metod prowadzących do bezpieczniejszej konsumpcji alkoholu oraz ograniczenie negatywnych skutków picia alkoholu w miejscu pracy (absencje, wypadki przy pracy oraz tak zwana bierna obecność, czyli presenteeism).

Produktami w projekcie są m.in. szeroko zakrojony przegląd dobrych praktyk dotyczących interwencji anty-alkoholowych w miejscu pracy, oparty na tej podstawie modelowy program interwencji i jej implementacja (w każdym z krajów partnerskich wdrożenie ma dotyczyć 5 środowisk pracy i objąć przynajmniej 750 pracowników. IMP w Łodzi współpracuje w tej mierze z PARP-ą, która jest drugim reprezentantem Polski w tym projekcie).

Koordynator: GENCAT (rząd Katalonii)
Kierownik: dr Elżbieta Korzeniowska; e-mail: whpp@imp.lodz.pl
Strona
internetowa
: https://sites.google.com/site/europeanworkplaceandalcohol/home

 

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP