6/1/1.4.4/NPZ/2016/312/1661 | 6/5/3.5/NPZ/2016/312/1691 | WE CAN | MHP Hands | HPro IMMUNE | SPPW | EWA | PWUPAE


O projekcie | Filmy edukacyjne | Materiały szkoleniowe | Monografia


W ramach projektu pt.”Rozwój kompetencji osób uczestniczących w zadaniach na rzecz ograniczania występowania nadwagi i otyłości przez działania edukacyjne dla pracodawców, kadry zakładów pracy, organizacji pracowniczych, specjalistów służby medycyny pracy w zakresie przygotowania i animacji programów promocji aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania w zakładach pracy” finansowanego ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy przygotowało dwa filmy szkoleniowe dotyczące problemu nadwagi i otyłości.

 

Społeczne czynniki ryzyka nadwagi i otyłości oraz ich profilaktyka w zakładzie pracy

 

  

 


                                   Praca zawodowa a nadwaga i otyłość pracowników

 

 

 

 


Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP