Healthy Boost | 6/4/2.1.2/NPZ/2016/312/1656 | H-COM | Zintegrowany system opracowania i wdrożenia infrastruktury informatycznej w ochronie zdrowia pracujących | UHI | DIARY | E-CAPACIT8


UHI - Urban Heat Island (pol. Rozwój i zastosowanie strategii i środków
ograniczających zjawisko "miejskich wysp ciepła")

Projekt skupia się na ocenie zagrożeń jakie niosą ze sobą miejskie wyspy ciepła - określenie ich zasięgu, położenia i wpływu na ludzi. Celem ogólnym projektu jest zwrócenie uwagi publicznej, ustanowienie polityki i działań praktycznych zmierzających do ograniczenia negatywnych efektów połączonych z naturalnym i antropogenicznym wzrostem ryzyka związanego ze zjawiskiem miejskiej wyspy ciepła (MWC).

Cele szczegółowe obejmują: pogłębienie wiedzy na temat wpływu warunków urbanistycznych na efekt zjawiska miejskiej wyspy ciepła, utworzenie międzynarodowej sieci wymiany danych dotyczących monitoringu zjawiska MWC, opracowanie odpowiednich strategii dla łagodzenia negatywnych efektów MWC, udoskonalenie zasad planowania przestrzennego oraz aktywacja zarządów miast w kierunku podjęcia działań zmierzających do łagodzenia skutków zjawiska MWC.

Kierownik: prof. dr hab. med. Cezary Pałczyński
Strona internetowa: http://www.urbanheatislands.com/

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP