Healthy Boost | 6/4/2.1.2/NPZ/2016/312/1656 | H-COM | Zintegrowany system opracowania i wdrożenia infrastruktury informatycznej w ochronie zdrowia pracujących | UHI | DIARY | E-CAPACIT8


Lepsze Zdrowie dla Wszystkich w regionie Morza Bałtyckiego – wzmocnienie międzysektorowej współpracy w zakresie zdrowia i dobrego samopoczucia w miastach

Projekt "Healthy Boost" ma na celu wzmocnienie potencjału władz lokalnych w zakresie poprawy zdrowia i dobrego samopoczucia mieszkańców poprzez wdrożenie skutecznej współpracy międzysektorowej. Problematyka projektu dotyczy międzynarodowego wyzwania, jakim jest obciążenie zdrowotne wynikające z niezdrowego stylu życia mieszkańców miasta, którego nie da się rozwiązać za pomocą obecnej rozdrobnionej, niespójnej polityki miejskiej. Ze względu na brak uwzględniania powiązań różnych aspektów życia w mieście - społecznych, środowiskowych, handlowych i fizycznych - ze sferą zdrowia, proponowane działania stanowią jedynie częściowe rozwiązanie złożonego problemu. Głównym problemem jest brak zdolności administratorów miast w połączeniu z ograniczonymi zasobami i nieadekwatną bazą innowacji nietechnologicznych (metody pracy, pomysły, narzędzia i procesy) w sektorze publicznym.

Głównym celem projektu jest przyczynienie się do zrównoważonego rozwoju miast regionu Morza Bałtyckiego i dobrobytu społecznego mieszkańców miast tego regionu poprzez lepsze - bardziej innowacyjne, skuteczne i zintegrowane - międzysektorowe polityki miejskie. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez:
- zwiększenie współtworzenia („co-creation”) i umożliwienie obywatelom udziału w planowaniu polityk dotyczących zdrowia i dobrostanu,
- poprawa współpracy międzysektorowej w miastach regionu Morza Bałtyckiego w celu umożliwienia administracji miejskiej tworzenia zintegrowanych polityk na rzecz poprawy zdrowia i dobrego samopoczucia obywateli oraz
- zwiększenie innowacyjności administracji miejskiej wokół regionu Morza Bałtyckiego w celu lepszego reagowania na bieżące i przyszłe, złożone wyzwania w zakresie zdrowia i dobrego samopoczucia w gminach.

Głównym rezultatem projektu będzie model skutecznej współpracy w zakresie międzysektorowych polityk miejskich dotyczących zdrowia i dobrego samopoczucia, angażujących inne sektory, obywateli oraz małe i średnie przedsiębiorstwa. Ponadto zostanie opracowane narzędzie do samooceny potrzeb, wartości, możliwości partycypacyjnych, motywacji, chęci i najlepszych praktyk miast w zakresie międzysektorowej współpracy na rzecz zdrowia i dobrego samopoczucia. Na zakończenie zostaną sformułowane zalecenia dotyczące regionu Morza Bałtyckiego odnośnie międzysektorowych polityk miejskich w zakresie zdrowia i dobrostanu.

Kierownik projektu: mgr Piotr Sakowski: Piotr.Sakowski@imp.lodz.pl 


Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP