Polska Platforma Medyczna | Platforma Zarządzania Wiedzą


O projekcie | Partnerzy | Prezentacje i filmy | ORCID | Dane badawcze


Polityka otwartości w Instytucie Medycyny Pracy imienia prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi, Krajowe Warsztaty Otwartego Dostępu, 08.06.2020
J. Przyłuska

Debata oksfordzka "Nauka powinna być otwarta", 24.10.2019 r.

Wyniki ankiety  nt. otwartego dostępu do publikacji naukowych
J. Przyłuska

Doświadczenia praktyczne we wprowadzaniu polityki otwartego dostępu i realizacji projektów dotyczących zarządzania wiedzą i udostępniania zasobów nauki
J. Przyłuska

Opracowanie i wdrożenie polityki w zakresie otwartego dostępu do publikacji i wyników badań w projekcie "Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym" jako kamień milowy w drodze do otwartości
J. Przyłuska

Otwarty mandat jako realizacja zasad otwartości na przykładzie projektu "Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym"
J. Przyłuska

Analiza otwartości polskich publikacji medycznych na podstawie bazy WoS
J. Przyłuska, A. Radomska, M. Laskowski

Kształtowanie instytucjonalnej polityki otwartości – kontekst prawny
J. Przyłuska

OTWARTE DANE MEDYCZNE morze potencjału, ocean wyzwań
A. Grygorowicz, A. Milewska, N. Wiśniewska

Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym – projekt bibliotek medycznych
Dagmara Budek, Biblioteka Główna Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie


Data Management Plan (DMP) w bibliotece. Nowe zadania i narzędzia.
Edyta Rogowska, Biblioteka Główna Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

 

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP