I. Postanowienia ogólne

§ 1

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.03.2008 i określa zasady użytkowania oraz zakres bezpieczeństwa Portalu internetowego http://www.imp.lodz.pl/,  którego właścicielem jest Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera.

§ 2

Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera jest placówką naukowo-badawczą, zajmującą się wszelkimi dziedzinami powiązanymi z szeroko pojętą medycyną pracy, takimi jak: diagnostyka, leczenie i zapobieganie chorobom zawodowym, higiena pracy, epidemiologia, ochrona radiologiczna, toksykologia doświadczalna, toksykologia środowiskowa, fizjologia i psychologia pracy oraz organizacja służby medycyny pracy.

II. Warunki korzystania z Portalu

§ 1

Każdy Użytkownik Portalu przyjmuje do wiadomości i akceptuje wszystkie warunki niniejszego Regulaminu.

§ 2

Korzystanie z Portalu http://www.imp.lodz.pl/ jest nieodpłatne i dostępne dla każdego Użytkownika Internetu.

§ 3

Korzystanie z niektórych zasobów Portalu może wiązać się z koniecznością zalogowania.

§ 4

Właściwe wyświetlanie stron Portalu oraz bezproblemowe korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez http://www.imp.lodz.pl/ możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system i oprogramowanie Użytkownika następujących, minimalnych wymagań technicznych:

- użycia przeglądarek Netscape 6.0, Internet Explorer 6.0 (i nowsze wersje) oraz Mozilla Firefox w wersji 2 (i wyższej),
- wszystkie przeglądarki powinny posiadać zainstalowane i poprawnie działające oprogramowaniem do obsługi skryptów i apletów Java
- do wyświetlania niektórych obiektów konieczne będzie zastosowanie oprogramowania Flash 5 (lub wyższe wersje), Quicktime, Acrobat Reader
- strona internetowa jest optymalizowana do rozdzielczości 1024 x 768

Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera nie ponosi odpowiedzialności za problemy bądź ograniczenia techniczne wynikające z nieprzystosowania systemu i oprogramowania do wyszczególnionych wyżej warunków.

Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec użytkowników serwisu lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, wynikających z  niezgodnego z Regulaminem korzystania z serwisu.

§ 5

Portal http://www.imp.lodz.pl/ zawiera zarówno materiały redakcyjne, jak również materiały zawarte w innych wydawnictwach i serwisach (za zgodą ich prawnych właścicieli). Wydawca Portalu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystania zawartych w Portalu publikacji i materiałów, nie mniej zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby publikowane informacje były rzetelne i wiarygodne.

§ 6

Zawarte w Portalu http://www.imp.lodz.pl/ materiały tekstowe, graficzne oraz rozwiązania informatyczne są chronione prawnie, w szczególności przepisami Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).

III. Polityka Bezpieczeństwa

§ 1

Dane personalne oraz kontaktowe Użytkowników wykorzystywane są w zakresie niezbędnym dla obsługi serwisu oraz w przypadku, kiedy Użytkownik wyrazi odpowiednią zgodę na przetwarzanie danych, również w celach marketingowych.


IV. Zmiany Zasad Użytkowania

Ze względu na stały rozwój technologii, zmiany w obowiązujących przepisach prawnych oraz wzbogacanie oferty kierunków studiów, Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera zastrzega sobie prawo do modyfikacji niniejszego Regulaminu.


V. Kwestie nieuregulowane Regulaminem

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu Zasad Użytkowania i Bezpieczeństwa zastosowanie mają ogólne przepisy Kodeksu Cywilnego.

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka

Copyright © 2008 IMP