Archiwum

Med. Pr. 2010;61(4):457-466
KONTAKTOWE ZAPALENIE SKÓRY Z PODRAŻNIENIA.
CZĘŚĆ III. NIEINWAZYJNE METODY OCENY WŁAŚCIWOŚCI BIOFIZYCZNYCH SKÓRY
IRRITANT CONTACT DERMATITIS.
PART III. NON-INVASIVE METHODS TO ASSESS BIOPHYSICAL ROPERTIES OF THE SKIN
Dorota Chomiczewska
Marta Kieć-Świerczyńska
Beata Kręcisz

Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Łódź
Ośrodek Alergii Zawodowej i Zdrowia Środowiskowego, Pracownia Dermatologii

Abstract

Disturbances in biophysical properties of the skin during irritant reactions induced by exposure to chemicals may be assessed by several non-invasive methods. The most popular one involves determinations of transepidermal water loss, stratum corneum hydration, skin pH and evaluation of erythema, pigmentation and skin blood flow. Non-invasive techniques are also applied to assess individual skin susceptibility to irritants. In dermatology and cosmetology they provide information about efficacy and safety of medicines, cosmetics and hygiene products. Determinations of skin parameters may also be useful in diagnosing and monitoring of various dermatoses and in the observation of changes in skin properties caused by the disease. Med Pr 2010;61(4):457-466

Key words

irritant contact dermatitis, transepidermal water loss, pH, skin blood flow, erythema, pigmentationNasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP