IJOMEH | Medycyna Pracy


OFICYNA WYDAWNICZA

Kierownik: mgr Katarzyna Rogowska
tel. (042) 6314 718
faks: (042) 6314 719
e-mail:
katarzyna.rogowska@imp.lodz.pl

W Oficynie Wydawniczej Instytutu wydawane są książki i czasopisma, których tematyka obejmuje m.in. diagnostykę i leczenie chorób zawodowych oraz zapobieganie im, higienę pracy, epidemiologię, ochronę radiologiczną, toksykologię doświadczalną, toksykologię środowiskową, fizjologię i psychologię pracy oraz organizację opieki zdrowotnej nad pracownikami.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą:

CZASOPISMA

   

Ijomeh.eu

Dwumiesięcznik w języku angielskim
(do końca 2012: kwartalnik).
Ukazuje się od 1988 r.
IF: 0,947 / MNiSW: 15 pkt / ICV: 149,8

 

Medpr.imp.lodz.pl

Dwumiesięcznik w języku polskim
i angielskim.
Ukazuje się od 1950 r.
IF: 0,416 / MNiSW: 15 pkt / ICV: 137,55

W SPRZEDAŻY

1) PRENUMERATA "MEDYCYNY PRACY"
cennik: medpr.imp.lodz.pl/druk
zamówienia: mp@imp.lodz.pl

2) KWESTIONARIUSZ OGÓLNEGO
STANU ZDROWIA „GHQ-12”

David Goldberg
tłum.: Dorota Merecz
rok wydania: 1978
cena:
- 1 egz.: 0,62 zł
- pakiet (20 egz.): 12,30 zł

3) KWESTIONARIUSZ OGÓLNEGO
STANU ZDROWIA „GHQ-28”

David Goldberg
tłum.: Dorota Merecz
rok wydania: 1981
cena:
- 1 egz.: 1,23 zł
- pakiet (20 egz.): 24,60 zł

4) OCENA ZDROWIA PSYCHICZNEGO
NA PODSTAWIE BADAŃ KWESTIONARIUSZAMI
DAVIDA GOLDBERGA. PODRĘCZNIK
DLA UŻYTKOWNIKÓW KWESTIONARIUSZY
GHQ-12 I GHQ-28

David Goldberg, Paul Williams,
Zofia Makowska, Dorota Merecz
rok wydania: 2001
cena (druk na życzenie): 68,25 zł

zamówienia kwestionariuszy i podręcznika: edytor@imp.lodz.pl
proszę podać:
- liczbę zamówionych egzemplarzy
- pełne dane do kontaktu i adres wysyłki
- wszystkie dane do fakturyNasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka

Copyright © 2008 IMP