Książki | Czasopisma | Przesyłka i płatność | Regulamin księgarni | Koszyk


Instrukcja zamawiania
 1. Na stronie z opisem wyszukanych książek lub czasopism znajdą Państwo informacje o ich cenie. Żeby dodać publikację do koszyka, należy kliknąć w ikonkę ‘kupuję’, wybierając opcję ‘klient indywidualny’ lub ‘firma/instytucja’.
 2. Jeśli mają już Państwo w koszyku wybrane pozycje i chcą złożyć zamówienie, proszę kliknąć w ikonkę ‘Twój koszyk’ w boksie po prawej stronie portalu lub w zakładkę ‘Koszyk’ w księgarni.
 3. Proszę wybrać w koszyku opcję ‘Klient indywidualny’ lub ‘Firma/instytucja’. (Jeżeli mają Państwo zamówienia w obu koszykach, proszę wykonać kolejne czynności osobno dla każdego z nich). Mogą jeszcze Państwo zmienić liczbę egzemplarzy zamawianych publikacji lub część z nich usunąć z koszyka. Zmianę należy zaakceptować, używając przycisku ‘przelicz’.
 4. Po sprawdzeniu zawartości koszyka i jej zaakceptowaniu proszę złożyć zamówienie, klikając w przycisk ‘zamawiam’. Zostaną Państwo poproszeni o wypełnienie formularza z danymi niezbędnymi do realizacji zamówienia.

REGULAMIN KSIĘGARNI

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez księgarnię, prowadzoną przez Oficynę Wydawniczą Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dra J. Nofera (dalej zwanego IMP) w Łodzi (91-348) przy ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8, o numerze NIP 724-000-31-25 i REGON 000288538, którego organem założycielskim jest Ministerstwo Zdrowia. Obsługę finansową wykonuje Bank Pekao SA II Oddział w Łodzi, nr konta bankowego: 23 1240 3028 1111 0000 2822 2749
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest IMP. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza IMP, ma prawo do wglądu w ich treść oraz do ich aktualizacji i poprawiania.

DEFINICJE

Towary – w rozumieniu niniejszego Regulaminu są to książki, czasopisma specjalistyczne, także na nośnikach CD, których zamówienie realizowane jest drogą tradycyjną, tj. wysyłane Pocztą Polską lub kurierem albo przygotowywane do odbioru osobistego w siedzibie księgarni Oficyny Wydawniczej IMP.

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca z księgarni Oficyny Wydawniczej IMP, w tym w szczególności dokonująca zakupów.

Konsument – w rozumieniu niniejszego Regulaminu osoba fizyczna dokonująca zakupów w księgarni Oficyny Wydawniczej IMP, niezwiązana bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, DzU z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.).

Dni Robocze – każdy dzień od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

ZASADY ZAMAWIANIA

 1. Klient wybiera towar z oferty księgarni prezentowanej na stronie internetowej http://www.imp.lodz.pl/ksiegarnia i składa zamówienie, korzystając z tej strony.
 2. Z chwilą złożenia zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie powiadomień związanych z realizacją zamówienia na podany przez siebie adres e-mail i na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji tego zamówienia.
 3. W przypadku zamówienia złożonego na zasadzie przedpłaty (przelew bankowy) przesyłka jest bezpłatna. W przypadku zamówienia za pobraniem koszt przesyłki zostanie doliczony do wartości zakupionego towaru.
 4. Warunkiem realizacji zamówienia jest:
  a) jego potwierdzenie przez księgarnię, przesłane pocztą internetową na adres podany przez Klienta, zawierające informację o przyjęciu zamówienia,
  b) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przez przelew bankowy dodatkowym potwierdzeniem jest wpłynięcie całej należnej kwoty (ceny) na konto IMP.
 5. W przypadku braku potwierdzenia zamówienia przez księgarnię Klient w ciągu 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia powinien powiadomić o tym księgarnię za pośrednictwem poczty internetowej (ksiegarnia@imp.lodz.pl) lub telefonicznie (42 631-47-19).

FORMY I TERMINY PŁATNOŚCI

Formy płatności

 1. Za pobraniem (Poczta Polska) – koszty kupionej publikacji i przesyłki Klient pokrywa przy odbiorze przesyłki. Koszt przesyłki wynosi 17,55 zł brutto.
 2. Przedpłata (przelew bankowy) – równowartość zamówienia Klient wpłaca na konto IMP nr 23 1240 3028 1111 0000 2822 2749. W przypadku zamówienia „druku na życzenie” przedpłata jest jedyną możliwą formą płatności (także wtedy, kiedy w koszyku znajdują się inne pozycje).
 3. Odbiór osobisty – w księgarni Oficyna Wydawnicza IMP, św. Teresy 8, Łódź, piętro II, pok. 281
  a) po przedpłacie (przelew bankowy),
  b) płatność przy odbiorze w kasie IMP.

Terminy płatności i zasady wystawiania faktury VAT

 1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem bankowym lub gotówką przy odbiorze osobistym Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 3. Każdy Klient na dowód zakupu towaru otrzymuje od księgarni IMP fakturę VAT lub (osoba fizyczna) paragon.
 4. Jeśli faktura VAT ma zostać wystawiona na Klienta prowadzącego działalność gospodarczą i/lub będącego płatnikiem podatku VAT, w zamówieniu należy podać dane i NIP Klienta. Dokonując zakupu w księgarni i potwierdzając złożenie zamówienia, Klient wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu.

TERMINY REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 1. Zamówiony towar jest wysyłany do Klienta:
  a) w przypadku wysyłki za pobraniem – w ciągu 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia,
  b) w przypadku przedpłaty na konto – w ciągu 2 dni roboczych od daty zaksięgowania przelewu bankowego. Zamówienie „druk na życzenie” - w ciągu 10 dni roboczych od daty zaksięgowania przelewu bankowego.
 2. Odbiór osobisty jest możliwy:
  a) w przypadku przedpłaty – w ciągu 2 dni roboczych od daty zaksięgowania przelewu bankowego; zamówienie „druk na życzenie” w ciągu 10 dni roboczych od daty zaksięgowania przelewu bankowego,
  b) w przypadku płatności przy odbiorze – w godz. 11:00–14:00 po wcześniejszym umówieniu się. 

ZASADY REKLAMACJI

 1. W przypadku reklamacji towaru Klient powinien niezwłoczne przesłać wadliwy towar do księgarni IMP z opisem przyczyny reklamacji. Księgarnia IMP nie przyjmuje przesyłek reklamacyjnych odsyłanych za pobraniem. W celach identyfikacyjnych do reklamowanego towaru należy dołączyć numer zamówienia.
 2. W przypadku uwzględnienia reklamacji poniesione koszty przesłania reklamowanego towaru zostaną niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki odesłane na konto bankowe wskazane przez Klienta. Zwracane koszty będą odpowiadać kosztom dostarczenia przesyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 3. Jeżeli reklamacja zostanie uwzględniona, towar zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a w przypadku braku takiej możliwości księgarnia zwróci Klientowi należność za reklamowany towar.
 4. Za towar wadliwy uznaje się towar posiadający wady fizyczne.
 5. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi do 14 dni kalendarzowych.
 6. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji koszt odesłania towaru do księgarni pokrywa Klient.

ZASADY ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
  (DzU z 2014 r., poz. 827) Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od daty odebrania towaru.
 2. Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy.
 3. Klient ma obowiązek niezwłocznie – nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy – zwrócić zakupiony towar. Do zachowania tego terminu wystarczy przed jego upływem odesłać towar na adres: Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra J. Nofera, Oficyna Wydawnicza (księgarnia), św. Teresy 8, 91-348 Łódź.
 4. Za odesłanie towaru do księgarni płaci Klient.
 5. W celach identyfikacyjnych do zwracanego towaru należy dołączyć numer zamówienia.
 6. Nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy księgarnia zwróci Klientowi dokonane przez niego płatności, które obejmują cenę towaru i koszty jego wysyłki do Klienta, na wskazany przez niego numer rachunku bankowego, chyba że konsument wskaże inny sposób.
 7. Jeżeli przy składaniu zamówienia Klient wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez księgarnię, księgarnia nie jest zobowiązana do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (tzn. przekraczających koszty najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia).
 8. W przypadku korzystania przez Klienta z towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru.
 9. Odstąpienie od umowy dotyczącej książek i prenumeraty czasopisma na nośnikach CD  jest możliwe, jeżeli nie zostało usunięte (otwarte) oryginalne opakowanie towaru.
 10. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:
  a) pisemnie na adres: Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra J. Nofera, Oficyna Wydawnicza (księgarnia), św. Teresy 8, 91-348 Łódź,
  b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ksiegarnia@imp.lodz.pl.

Ostatnia aktualizacja: 8.06.2017

Wszystkie uwagi, propozycje, reklamacje i skargi należy kierować do:

Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra J. Nofera w Łodzi
Oficyna Wydawnicza (księgarnia)
ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8
91-348 Łódź
tel./faks: 42 631-47-19
e-mail: ksiegarnia@imp.lodz.pl

Formularz odstąpienia od umowy

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka

Copyright © 2008 IMP