Błąd: 404 - strona nie istnieje


Nie znaleziono - serwer nie odnalazł zasobu według podanego URI,
ani niczego co by wskazywało na istnienie takiego zasobu w przeszłości.

Archiwum

Med. Pr. 2006;57(5):469-474
Cukrzyca - nierozwiązany problem orzeczniczy
Diabetes mellitus: an issue for medical certification
Dorota Chromińska-Szosland, Andrzej Marcinkiewicz
Szkoła Zdrowia Publicznego
Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. J. Nofera w Łodzi

Streszczenie

Badania epidemiologiczne jednoznacznie wskazują, że cukrzyca i stany przedcukrzycowe (nieprawidłowa glikemia na czczo i nieprawidłowa tolerancja glukozy) są zjawiskiem powszechnym w populacji ogólnej. Na samą cukrzycę choruje w Polsce ponad dwa miliony ludzi, przy czym połowa osób o tym nie wie, gdyż szacuje się, że 40ś50% przypadków cukrzycy pozostaje w dalszym ciągu nierozpoznanych. W zależności od stosowanej terapii u chorych na cukrzycę pojawia się ryzyko wystąpienia hipoglikemii z utratą przytomności, zwiększającesię dodatkowo w przypadku wykonywania pracy na stanowiskach obarczonych występowaniem uciążliwych czynników, jak wzmożony wysiłek energetyczny, stres czy praca zmianowa. W związku z powszechnością występowania zaburzeń gospodarki węglowodanowej coraz bardziej potrzebne staje się opracowanie zaleceń, dotyczących diagnozowania oraz postępowania orzeczniczego, w stosunku do osób podejmujących lub wykonujących pracę na stanowiskach, których dla bezpieczeństwa publicznego i samego pracownikacukrzyca może mieć szczególnie znaczący wpływ.

słowa kluczowe

cukrzyca, hipoglikemia, badania profilaktyczneNasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka

Copyright © 2008 IMP