Promocje | Książki | Czasopisma | Przesyłka i płatność | Regulamin księgarni | Koszyk


Księgarnia książki

 Dopasowanie człowieka do środowiska pracy - uwarunkowania i skutki
Dopasowanie człowieka do środowiska pracy - uwarunkowania i skutki
Pod redakcją: Dorota Merecz


Rok wydania: 2010


Cena: 21,00 zł

Cena w księgarni stacjonarnej: 11 zł

Ze wstępu:

„Oddajemy w ręce P.T. Czytelników pracę, w której analizujemy zagadnienia związane z szeroko pojmowanym dopasowaniem człowieka do środowiska pracy. Naszym celem z jednej strony jest podsumowanie dotychczasowej bogatej wiedzy na temat różnych aspektów dopasowania zachodzącego w relacji człowiek–praca. Z drugiej strony chcemy zaprezentować analizę wyników badań nad dopasowaniem polskich pracowników do organizacji zatrudniającej, przeprowadzonych na przełomie lat 2009 i 2010 na reprezentatywnej próbie pracujących, oraz przedstawić praktyczne implikacje przeprowadzonych badań”.

Książki o podobnej tematyce:

Przemoc w placówkach służby zdrowia i sposoby jej przeciwdziałania

Książka dostępna w pakiecie "Stres w pracy"

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi promocjami w dziale PROMOCJE.SzczegółyStrzałka

ISBN:978-83-60818-58-9
Publication:pierwsze
format:B5
liczba stron:139
oprawa:miękka
dziedzina:psychologia, psychologia pracy
słowa kluczowe:dopasowanie człowiek-organizacja, zdrowie somatyczne i fizyczne, uwarunkowania dopasowania, wypalenie zawodowe, zdolność do pracy
spis treści:

Wstęp

CZĘŚĆ I. ZAGADNIENIA TEORETYCZNE
Dorota Merecz, Aleksandra Andysz

1. Dopasowanie człowieka do środowiska pracy — nowe wyzwania
2. Podstawowe pojęcia
3. Płaszczyzny dopasowania
4. Subiektywny i obiektywny aspekt dopasowania
5. Wymiary dopasowania
6. Dynamika dopasowania
7. Przegląd teorii dopasowania
  7.1. Model indywidualno-środowiskowego dopasowania
  7.2. Dopasowanie w teorii wyboru zawodu Hollanda
  7.3. Dopasowanie w teorii przystosowania do pracy
  7.4. Teorie dopasowania dotyczące selekcji i rekrutacji
  7.5. Teorie dopasowania dotyczące klimatu i kultury organizacyjnej
  7.6. Próba syntezy — w stronę wielowymiarowych modeli dopasowania
8. Podsumowanie

CZĘŚĆ II. BADANIA NAD DOPASOWANIEM CZŁOWIEKA DO ŚRODOWISKA PRACY
Aleksandra Andysz, Dorota Merecz

1.    Skutki dopasowania vs niedopasowania
  1.1. Satysfakcja zawodowa i postawy wobec pracy
  1.2. Stabilność kariery
  1.3. Zdrowie: stres, obniżenie nastroju, lęk, wypalenie zawodowe
2. Moderatory dopasowania i jego skutków
  2.1. Cechy społeczno-demograficzne
  2.2. Cechy osobowości
  2.3. Wartości, cele i postawy
  2.4. Kultura organizacyjna
  2.5. Kultury narodowe

CZĘŚĆ III. MODELOWANIE ZWIĄZKÓW
MIĘDZY ZMIENNYMI SPOŁECZNO-DEMOGRAFICZNYMI
I DOPASOWANIEM DO ORGANIZACJI A ZDROWIEM — BADANIA WŁASNE
Dorota Merecz

1. Cel badań
2. Model badawczy
3. Grupa badana
4. Operacjonalizacja zmiennych
  4.1. Pomiar zmiennych społeczno-demograficznych
  4.2. Pomiar dopasowania człowiek–organizacja
  4.3.    Pomiar stanu zdrowia psychicznego
  4.4.    Pomiar stanu zdrowia somatycznego i zdolności do pracy
  4.5.    Pomiar zespołu wypalenia zawodowego
  4.6.    Pomiar satysfakcji zawodowej
5.    Procedura badania
6.    Metody analizy statystycznej
7.    Wyniki badań
  7.1. Społeczno-demograficzna charakterystyka grupy badanej
  7.2.    Satysfakcja z pracy, stres w pracy i intencja zmiany pracy
  7.3.    Stan zdrowia, samopoczucie i zdolność do pracy
  7.4.    Związki między charakterystykami społeczno-demograficznymi a poziomem dopasowania do   organizacji
  7.5.    Związki między dopasowaniem do organizacji a satysfakcją zawodową, poczuciem stresu i intencją zmiany pracy oraz stażem pracy w głównym miejscu zatrudnienia
  7.6.    Satysfakcja i stres zawodowy oraz stres w życiu rodzinnym jako wyznaczniki stanu zdrowia i wypalenia zawodowego
  7.7.    Stres, satysfakcja zawodowa, stan zdrowia i wypalenie zawodowe jako predyktory intencji zmiany pracy
  7.8.     Wypalenie zawodowe a stan zdrowia i zdolność do pracy
  7.9.    Zdrowie psychiczne i somatyczne a zdolność do pracy
8.    Weryfikacja modelu teoretycznego związków między statusem społeczno-ekonomicznym, dopasowaniem do organizacji a samopoczuciem, zdrowiem i zdolnością do pracy
9.    Omówienie
10.    Podsumowanie

CZĘŚĆ IV. DOPASOWANIE DO PRACY DLA PRAKTYKÓW
Anna Paszkowska-Rogacz

1.    Co praktyk powinien wiedzieć o dopasowaniu zawodowym
2.    Obszary dopasowania zawodowego
  2.1.    Zdolności
  2.2.    Osobowość
  2.3.    Potrzeby i wartości
3.    Praktyczne zastosowanie koncepcji dopasowania zawodowego
4.    Działania organizacyjne zmierzające do minimalizacji/eliminacji niedopasowania pracowników — propozycje dla pracodawców
Aleksandra Andysz, Dorota Merecz

Piśmiennictwo
Załącznik 1. Badanie satysfakcji pracowników


 

 

wróć

PROMOCJE!

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi promocjami w dziale PROMOCJE

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka

Copyright © 2008 IMP