Błąd: 404 - strona nie istnieje


Nie znaleziono - serwer nie odnalazł zasobu według podanego URI,
ani niczego co by wskazywało na istnienie takiego zasobu w przeszłości.

Zdjęcie
MEDYCYNA PRACY

Strona czasopisma - http://medpr.imp.lodz.pl

PRENUMERATA "MEDYCYNY PRACY"
cennik: medpr.imp.lodz.pl/druk
zamówienia:oficyna.zamowienia@imp.lodz.pl


Archiwum

Med. Pr. 2010;61(2):191-204
PROGRAMY PREWENCJI STRESU ZAWODOWEGO - STRATEGIE, TECHNIKI, OCENA SKUTECZNOŚCI. CZĘŚĆ II. PREWENCJA STRESU ZAWODOWEGO NA POZIOMIE ORGANIZACJI
STRESS PREVENTION PROGRAMS - STRATEGIES, TECHNIQUES, EFFECTIVENESS. PART II. ORGANIZATIONAL ACTIVITIES TO PREVENT STRESS AT WORK
Małgorzata Waszkowska
Dorota Merecz
Marcin Drabek

 

Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Łódź
Zakład Psychologii Pracy

Streszczenie

Artykuł jest drugą częścią pracy opublikowanej we wcześniejszym numerze czasopisma. W tej części omówiono rodzaje i metody programów i interwencji antystresowych stosowanych na poziomie przedsiębiorstw oraz ich skuteczność. Dane literaturowe wskazują, że nie ma uniwersalnych efektywnych metod zwalczania stresu w miejscu pracy, a ich skuteczność zależy od wielu czynników: doboru właściwej metody, właściwości organizacji oraz właściwości indywidualnych beneficjentów. Interwencje antystresowe powinny być przeprowadzane zarówno na poziome organizacji, jak i indywidualnym oraz wykorzystywać możliwie szerokie spektrum metod i technik (np. przeprojektowywanie pracy, techniki poznawczobehawioralne, relaksacja). Opracowane standardy powinny być ostrożnie adaptowane w różnych działach gospodarki, przedsiębiorstw z uwzględnieniem oszacowanego ryzyka stresu i grupy ryzyka. Do skutecznego przeciwdziałania nadmiernemu stresowi zawodowemu konieczne są rozwiązania systemowe. Potrzebna jest przede wszystkim odpowiednia polityka państwa traktująca problematykę stresu zawodowego jako istotny element ochrony zdrowia pracujących, doskonalenie wiedzy know-how w zakresie budowania i wdrażania programów prewencji stresu zawodowego, powszechna edukacja nt. czynników wywołujących stres w pracy oraz jego skutków indywidualnych, organizacyjnych i społecznych. Med. Pr. 2010;61(2):191-204

słowa kluczowe

stres zawodowy, prewencja stresu, zdrowie pracownikówNasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP