Błąd: 404 - strona nie istnieje


Nie znaleziono - serwer nie odnalazł zasobu według podanego URI,
ani niczego co by wskazywało na istnienie takiego zasobu w przeszłości.

Zdjęcie
MEDYCYNA PRACY

Strona czasopisma - http://medpr.imp.lodz.pl

PRENUMERATA "MEDYCYNY PRACY"
cennik: medpr.imp.lodz.pl/druk
zamówienia:oficyna.zamowienia@imp.lodz.pl


Archiwum

Med. Pr. 2010;61(1):91-100
OPIEKA PROFILAKTYCZNA DOTYCZĄCA PSYCHOSPOŁECZNYCH ZAGROŻEŃ W MIEJSCU PRACY
PREVENTIVE CARE IN THE AREA OF PSYCHOSOCIAL RISKS AT WORK
Agnieszka Mościcka

Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Łódź
Zakład Psychologii Pracy

Streszczenie

Opieka profilaktyczna to ogół działań zapobiegających powstawaniu i szerzeniu się niekorzystnych skutków zdrowotnych, które w bezpośredni lub pośredni sposób mają związek z warunkami albo charakterem pracy. Zgodnie z aktualnymi tendencjami w zakresie ochrony zdrowia pracujących (wyznaczanymi m.in. przez Światową Organizację Zdrowia i Międzynarodową Organizację Pracy), problematyka zagrożeń psychospołecznych powinna być objęta działaniami z zakresu opieki profilaktycznej. Prezentowany artykuł opisuje aktualny status opieki profilaktycznej w Polsce nad pracującymi, w zakresie zagrożeń psychospołecznych oraz prezentuje przykłady działań z tego zakresu realizowane przez jednostki organizacyjne odpowiedzialne za zdrowie i bezpieczeństwo pracowników. Artykuł zawiera opis prawnych podstaw opieki profilaktycznej nad pracownikami w zakresie zagrożeń psychospołecznych, opis modelu programów ochrony pracowników przed zagrożeniami psychospołecznymi, charakterystykę działań profilaktycznych podejmowanych przez służbę medycyny pracy, Państwową Inspekcję Pracy, służby resortowe i przedsiębiorców, oraz analizę czynników wpływających na wdrażanie wyżej wymienionych programów opieki profilaktycznej. Med. Pr. 2010;61(1):91-100

słowa kluczowe

opieka profilaktyczna, zagrożenia psychospołeczne, prewencjaNasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP