Błąd: 404 - strona nie istnieje


Nie znaleziono - serwer nie odnalazł zasobu według podanego URI,
ani niczego co by wskazywało na istnienie takiego zasobu w przeszłości.

Zdjęcie
MEDYCYNA PRACY

Strona czasopisma - http://medpr.imp.lodz.pl

PRENUMERATA "MEDYCYNY PRACY"
cennik: medpr.imp.lodz.pl/druk
zamówienia:oficyna.zamowienia@imp.lodz.pl


Archiwum

Med. Pr. 2009;60(6):523-529
PROGRAMY PREWENCJI STRESU ZAWODOWEGO - STRATEGIE, TECHNIKI, OCENA SKUTECZNOŚCI.
CZĘŚĆ I. NARODOWE I MIĘDZYNARODOWE DZIAŁANIA NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA STRESOWI W MIEJSCU PRACY
STRESS PREVENTION PROGRAMS - STRATEGIES, TECHNIQUES, EFFECTIVENESS.
PART I. NATIONAL AND INTERNATIONAL ACTIVITIES TO PREVENT STRESS AT WORK
Małgorzata Waszkowska
Dorota Merecz
Marcin Drabek

Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Łódź
Zakład Psychologii Pracy

Streszczenie

Stres zawodowy z uwagi na jego negatywne konsekwencje zdrowotne i społeczno-ekonomiczne stanowi poważny problem ogólnoświatowy. Z tego względu wiele organizacji powołanych w celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracujących włączyło problematykę stresu w zakres swojej działalności. Niniejszy artykuł stanowi pierwszą część publikacji - przeglądu stosowanych rozwiązań i programów z zakresu prewencji stresu. Zaprezentowano w nim działania podejmowane na szczeblu międzynarodowym i lokalnym (krajowym), takie jak inicjatywa legislacyjna, inspirowanie badań naukowych, działania edukacyjne oraz promowanie dbałości o warunki pracy i zdrowie pracowników. Med. Pr. 2009;60(6):523-529

słowa kluczowe

stres zawodowy, prewencja stresu, zdrowie pracującychNasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP