Błąd: 404 - strona nie istnieje


Nie znaleziono - serwer nie odnalazł zasobu według podanego URI,
ani niczego co by wskazywało na istnienie takiego zasobu w przeszłości.

Archiwum

Med. Pr. 2010;61(6):685-691
TURNUS SANATORYJNY INTENSYWNEJ REHABILITACJI GŁOSU U NAUCZYCIELI
EXTENSIVE TREATMENT OF TEACHER'S VOICE DISORDERS IN HEALTH SPA
Ewa Niebudek-Bogusz1
Sławomir Marszałek2,3
Ewelina Woźnicka1
Zofia Minkiewicz4
Joanna Hima4,5
Mariola Śliwińska-Kowalska1
1 Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Łódź
Klinika Audiologii i Foniatrii
2 Akademia Wychowania Fizycznego, Poznań
Zakład Lekkiej Atletyki
3 Wielkopolskie Centrum Onkologii, Poznań
Odział Chirurgii Głowy i Szyi i Onkologii Laryngologicznej
4 Uniwersytet Medyczny, Łódź
Klinika Otolaryngologii
5 Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Łódź

Streszczenie

Leczenie sanatoryjne z odpowiednim zapleczem klimatyczno-uzdrowiskowym i fachową opieką medyczną może zapewnić optymalne warunki intensywnej rehabilitacji głosu, szczególnie u osób z zaburzeniami głosu o podłożu zawodowym. Najliczniejszą grupą ze schorzeniami narządu głosu są nauczyciele, którzy w Polsce mają możliwość leczenia w trakcie rocznego płatnego urlopu. Autorzy przedstawiają wielospecjalistyczny model intensywnej rehabilitacji głosu w ramach turnusu sanatoryjnego, uwzględniający holistyczne i interdyscyplinarne postępowanie w dysfoniach zawodowych. Leczenie sanatoryjne oprócz zabiegów balneologicznych obejmowało ćwiczenia z emisji głosu, zajęcia relaksacyjne, elementy fizjoterapii z terapią manualną krtani oraz warsztaty psychologiczne. Przeprowadzone dwa turnusy rehabilitacji głosu spotkały się z bardzo pozytywnym przyjęciem w środowisku nauczycieli. Wdrożenie modelowego programu intensywnej terapii zaburzeń głosu w warunkach sanatoryjnych powinno zostać uwzględnione w profilaktyce chorób zawodowych narządu głosu.

słowa kluczowe

balneoterapia, kompleksowe leczenie zawodowych zaburzeń głosu, ćwiczenia emisji głosuNasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałkaZgłaszanie ciężkich działań niepożądanych spowodowanych użyciem produktu kosmetycznego

Copyright © 2008 IMP