Błąd: 404 - strona nie istnieje


Nie znaleziono - serwer nie odnalazł zasobu według podanego URI,
ani niczego co by wskazywało na istnienie takiego zasobu w przeszłości.

Zdjęcie
MEDYCYNA PRACY

Strona czasopisma - http://medpr.imp.lodz.pl

PRENUMERATA "MEDYCYNY PRACY"
cennik: medpr.imp.lodz.pl/druk
zamówienia:oficyna.zamowienia@imp.lodz.pl


Archiwum

Med. Pr. 2010;61(6):685-691
TURNUS SANATORYJNY INTENSYWNEJ REHABILITACJI GŁOSU U NAUCZYCIELI
EXTENSIVE TREATMENT OF TEACHER'S VOICE DISORDERS IN HEALTH SPA
Ewa Niebudek-Bogusz1
Sławomir Marszałek2,3
Ewelina Woźnicka1
Zofia Minkiewicz4
Joanna Hima4,5
Mariola Śliwińska-Kowalska1
1 Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Łódź
Klinika Audiologii i Foniatrii
2 Akademia Wychowania Fizycznego, Poznań
Zakład Lekkiej Atletyki
3 Wielkopolskie Centrum Onkologii, Poznań
Odział Chirurgii Głowy i Szyi i Onkologii Laryngologicznej
4 Uniwersytet Medyczny, Łódź
Klinika Otolaryngologii
5 Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Łódź

Streszczenie

Leczenie sanatoryjne z odpowiednim zapleczem klimatyczno-uzdrowiskowym i fachową opieką medyczną może zapewnić optymalne warunki intensywnej rehabilitacji głosu, szczególnie u osób z zaburzeniami głosu o podłożu zawodowym. Najliczniejszą grupą ze schorzeniami narządu głosu są nauczyciele, którzy w Polsce mają możliwość leczenia w trakcie rocznego płatnego urlopu. Autorzy przedstawiają wielospecjalistyczny model intensywnej rehabilitacji głosu w ramach turnusu sanatoryjnego, uwzględniający holistyczne i interdyscyplinarne postępowanie w dysfoniach zawodowych. Leczenie sanatoryjne oprócz zabiegów balneologicznych obejmowało ćwiczenia z emisji głosu, zajęcia relaksacyjne, elementy fizjoterapii z terapią manualną krtani oraz warsztaty psychologiczne. Przeprowadzone dwa turnusy rehabilitacji głosu spotkały się z bardzo pozytywnym przyjęciem w środowisku nauczycieli. Wdrożenie modelowego programu intensywnej terapii zaburzeń głosu w warunkach sanatoryjnych powinno zostać uwzględnione w profilaktyce chorób zawodowych narządu głosu.

słowa kluczowe

balneoterapia, kompleksowe leczenie zawodowych zaburzeń głosu, ćwiczenia emisji głosuNasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP