Błąd: 404 - strona nie istnieje


Nie znaleziono - serwer nie odnalazł zasobu według podanego URI,
ani niczego co by wskazywało na istnienie takiego zasobu w przeszłości.

Zdjęcie
MEDYCYNA PRACY

Strona czasopisma - http://medpr.imp.lodz.pl

PRENUMERATA "MEDYCYNY PRACY"
cennik: medpr.imp.lodz.pl/druk
zamówienia:oficyna.zamowienia@imp.lodz.pl


Archiwum

Med. Pr. 2010;61(4):457-466
KONTAKTOWE ZAPALENIE SKÓRY Z PODRAŻNIENIA.
CZĘŚĆ III. NIEINWAZYJNE METODY OCENY WŁAŚCIWOŚCI BIOFIZYCZNYCH SKÓRY
IRRITANT CONTACT DERMATITIS.
PART III. NON-INVASIVE METHODS TO ASSESS BIOPHYSICAL ROPERTIES OF THE SKIN
Dorota Chomiczewska
Marta Kieć-Świerczyńska
Beata Kręcisz

Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Łódź
Ośrodek Alergii Zawodowej i Zdrowia Środowiskowego, Pracownia Dermatologii

Streszczenie

Zaburzenia właściwości biofizycznych skóry zachodzące w przebiegu reakcji z podrażnienia wywołanej ekspozycją na substancje chemiczne mogą być badane przy pomocy wielu nieinwazyjnych metod. Najczęściej dokonuje się oceny przeznaskórkowej utraty wody (TEWL), uwodnienia naskórka, pH, rumienia, pigmentacji oraz skórnego przepływu krwi. Metody te stosowane są również do oceny indywidualnej podatności na działanie drażniące. W kosmetologii i dermatologii służą one do badania skuteczności i bezpieczeństwa kosmetyków, leków i środków do higieny skóry. Ponadto mogą stanowić użyteczne narzędzie do diagnostyki i monitorowania różnych dermatoz oraz oceny towarzyszących im zjawisk patologicznych. Med. Pr. 2010;61(4):457-466

słowa kluczowe

kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia, przeznaskórkowa utrata wody, pH, skórny przepływ krwi, rumień, pigmentacjaNasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP