Procedura orzekania | Dane o zapadalności | Centralny Rejestr Chorób Zawodowych


Choroby zawodowe

Choroba zawodowa jest pojęciem medyczno-prawnym. Definiowana jest jako patologia wywołana czynnikami szkodliwymi występującymi w środowisku pracy lub sposobem wykonywania pracy i jednocześnie znajdująca się w urzędowym wykazie chorób zawodowych.


Wykaz chorób zawodowych

Obecnie obowiązujący wykaz chorób zawodowych wszedł w życie w 2009 r. Obejmuje
26 grup jednostek chorobowych:
Wykaz chorób zawodowych (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie chorób zawodowych (Dz. U. 2009, Nr 105, poz. 869).


Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP