Błąd: 404 - strona nie istnieje


Nie znaleziono - serwer nie odnalazł zasobu według podanego URI,
ani niczego co by wskazywało na istnienie takiego zasobu w przeszłości.

Zakres badań w Programie Amiantus

Badania dotyczą osób zatrudnionych przy pracach w narażeniu na azbest do dnia 28 września 1997 roku.
Osoba zgłaszająca się na badanie do odpowiedniego wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy powinna posiadać ze sobą dowód tożsamości i "Książeczkę badań profilaktycznych" w której dokonywany jest wpis o przeprowadzonym badaniu.
Wzór książeczki oraz sposób jej wypełnienia i aktualizację określa Rozporządzenie Min. Zdrowia z dnia 10 stycznia 2005 r. w sprawie wzoru książeczek badań profilaktycznych dla osób, która była lub jest zatrudniona w warunkach narażenia zawodowego w zakładach stosujących azbest w procesach technologicznych (Dz. U. Z 2005 r. nr 13, poz. 109). Książeczkę badań profilaktycznych wystawia i przekazuje pracownikowi pracodawca, a w przypadku likwidacji lub upadłości pracodawcy, wojewódzki ośrodek medycyny pracy.

Zakres badania:
badanie ogólnolekarskie
zdjęcia radiologiczne klatki piersiowej,
badanie spirometryczne spoczynkowe

Lekarz przeprowadzający badanie w razie potrzeby może zlecić badanie uzupełniające w celu diagnostyki chorób zawodowych wywołanych pracą przy azbeście.
Wojewódzkie ośrodki medycyny pracy przeprowadzające badania lekarskie posiadają uprawnienia do orzekania o chorobie zawodowej.

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka

Copyright © 2008 IMP