Alergia a środowisko pracy

Choroby alergiczne zwane „epidemią XXI wieku” dotykają głównie społeczeństw wysoko rozwiniętych. Prawdopodobną przyczyną wzrostu częstości ich występowania są zmiany warunków życia współczesnego człowieka, w tym oddziaływującego na niego środowiska, również środowiska pracy. Większość przypadków alergii, która przejawia się najczęściej objawami ze strony układu oddechowego, spojówek, oczu i skóry, spowodowana jest uczuleniem na powszechnie występujące alergeny środowiska domowego i komunalnego (roztocza kurzu domowego, pyłki traw, drzew i chwastów oraz pospolicie występujące pleśnie).

 U osób predysponowanych (tzw. atopowych) kontakt z tymi alergenami powoduje wystąpienie dokuczliwych niekiedy dolegliwości takich jak: kaszel, duszność, katar, łzawienie czy zmiany na skórze. W rzadkich na szczęście przypadkach alergia może powodować schorzenia, które mogą być nawet niebezpieczne dla życia. Działanie alergizujące może wykazywać wiele substancji. Czasami do uczulenia może dochodzić w wyniku narażenia na alergen charakterystyczny dla środowiska pracy. Taki rodzaj alergii nazywa się alergią zawodową. U pracowników, u których wystąpiło schorzenie wywołane taką alergią można rozpoznać tzw. chorobę zawodową, co upoważnia do uzyskania określonych świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Postawienie takiego rozpoznania  wymaga jednak wykonania  skomplikowanych badań w wyspecjalizowanych jednostkach medycznych.

Nie każdy pracownik jest zagrożony wystąpieniem alergii zawodowej. Dotyczy to osób, które w miejscu pracy stykają się z tzw. alergenami zawodowymi, czyli substancjami specyficznymi dla środowiska pracy, które mogą uczulać. Alergenami zawodowymi mogą być czynniki o dużej masie cząsteczkowej (pochodzenia biologicznego) takie jak na przykład: mąka, lateks, alergeny zwierząt laboratoryjnych, niektórych roślin czy kalafonia oraz czynniki o małej masie (pochodzenia chemicznego) np. izocyjaniany, bezwodniki, akrylany, metale, barwniki i inne. Niektóre grupy zawodowe (na przykład piekarze, rolnicy, pracownicy ochrony zdrowia czy przemysłu chemicznego) są w szczególnym stopniu zagrożone wystąpieniem alergii związanej z miejscem pracy.

Wszyscy pracownicy w naszym kraju podlegają profilaktycznej opiece lekarskiej (badaniom wstępnym, okresowym i kontrolnym). Ważne jest, aby osoby, u których rozwinęła się alergia zawodowa zostały wcześnie zdiagnozowane, odsunięte od narażenia (aby przebieg choroby nie pogarszał się) oraz poddane odpowiedniemu leczeniu. Jest to szczególnie istotne, ponieważ ograniczenie stężenia alergenów na stanowisku pracy jest często bardzo trudne a do wywołania uczulenia wystarczy kontakt już z minimalną ilością czynnika uczulającego. Pochodzenia alergicznego (choć nie tylko) mogą być również schorzenia określane jako „zespół chorego budynku” (ang. sick building syndrome). W takich przypadkach przebywanie w określonych pomieszczeniach powoduje złe samopoczucie oraz określonych dolegliwości (np. podrażnienie błon śluzowych, bóle głowy, kaszel). Tego typu zjawisko najczęściej dotyczy nowoczesnych budynków zaopatrzonych w skomplikowane urządzenia wentylacyjne i nawilżające powietrze.

Ośrodkiem, który specjalizuje się w alergologii zawodowej jest zlokalizowany w naszym Instytucie  Klinika Alergologii i Zdrowia Środowiskowego. Ośrodek ten prowadzi liczne badania naukowe w tym zakresie oraz programy profilaktyczne adresowane do całego społeczeństwa.

dr n. med. Tomasz Wittczak   

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka

Copyright © 2008 IMP