Otwarty Mandat IMP | Pełnomocnik ds. Otwartego Dostępu | Idea Otwartego Dostępu | Słownik | Podstawy prawne | Repozytorium ECNIS-NIOM | Wydarzenia


Zarządzeniem  wewnętrznym Nr 17/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku, Pełnomocnikiem do spraw Otwartego Dostępu w Instytucie Medycyny Pracy imienia prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi ustanowiono dr Jolantę Przyłuską.


Do zadań Pełnomocnika do spraw Otwartego Dostępu należy:

 - udzielanie informacji o Polityce,
 - koordynowanie prac  związanych  z  tworzeniem,  utrzymaniem  i  rozwojem infrastruktury Otwartego Dostępu w Instytucie Medycyny Pracy,
 - doradzanie w zakresie najlepszych praktyk zgodnych z Polityką,
 - edukacja  adresatów  Polityki  w  zakresie  otwartego  dostępu  do  publikacji  i  danych badawczych,
 - monitorowanie realizacji Polityki oraz raportowanie wyników Dyrektorowi Instytutu.

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałkaZgłaszanie ciężkich działań niepożądanych spowodowanych użyciem produktu kosmetycznego

Copyright © 2008 IMP