KOMISJA BIOETYCZNA


Obsługa administracyjna: Katarzyna Bechtold
tel.: 42 631 47 22
e-mail: Katarzyna.Bechtold@imp.lodz.pl

Komisja Bioetyczna Instytutu Medycyny Pracy została powołana  zarządzeniem Dyrektora z dnia  31 stycznia 2020 roku w sprawie powołania i trybu działania Komisji Bioetycznej w Instytucie Medycyny Pracy imienia prof. dra med. Jerzego Nofera.


Skład Komisji Bioetycznej IMP

Pracownicy Instytutu, będący lekarzami specjalistami:

prof. dr hab. med. Wojciech Hanke
dr med. Elżbieta Gadzicka
prof. dr hab. med. Marta Kieć-Świerczyńska
dr hab. med. Anna Krakowiak prof. IMP
dr med. Agnieszka Lipińska-Ojrzanowska
dr med. Marcin Rybacki
prof. dr hab. med. Irena Szadkowska-Stańczyk
prof. dr hab. med. Mariola Śliwińska-Kowalska
dr hab. med. Marta Wiszniewska prof. IMP


osoby spoza Instytutu:                   

dr Anna Alichniewicz – etyk
dr hab. Rafał Kubiak – prawnik
mgr Elżbieta Pankiewicz – pielęgniarka
prof. dr hab. Andrzej Sapota – farmaceuta

Regulamin Komisji Bioetycznej 

 

Do pobrania akty prawne:


Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania komisji bioetycznych.

Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP