Jednym z podstawowych zadań Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi jest działalność badawcza, której celem jest poprawa jakości życia i zdrowia ludzi.

Troska o najwyższy standard badań wiąże się z odpowiedzialnością za podejmowane działania i dążeniem do prowadzenia ich z uwzględnieniem nadrzędnych wartości etycznych.
 
Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami:
"A European Code of Conduct for Research Integrity"

"
Rzetelność w badaniach naukowych oraz poszanowanie własności intelektualnej " przygotowaną przez Zespół do Spraw Dobrych Praktyk Akademickich, oraz
"Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce" przygotowaną przez Zespół do Spraw Etyki.
Zainteresowani tematem mogą również zapoznać się z "Kodeksem etyki pracownika naukowego" przygotowanym przez Komisję do spraw etyki w nauce PAN.

Polecamy artykuł opublikowany w czasopiśmie "Nature" na temat zarzutów
i konsekwencji z jakimi może spotkać się autor, który niewłaściwie przeprowadził lub źle udokumentował badania pt. "Danish Neuroscientist Challenges Fraud Findings" (dostępny bezpłatnie poprzez Wirtualną Bibliotekę Nauki).

Artykuł "Evaluation Criteria for Publishing in Top-Tier Journals in Environmental Health Sciences and Toxicology" opublikowany w periodyku "Environmental Health Perspectives" kładzie natomiast nacisk na to jak przygotować swoją publikację (zwraca uwagę na konstrukcję, tematykę, innowacyjność, etykę, język), by zminimalizować ryzyko odrzucenia jej przez redakcję recenzowanych czasopism i jednocześnie zapewnić upowszechnienie swoich badań naukowych i ich wyników.

Zapraszamy również do zapoznania się ze zbiorami naszej biblioteki, która zawiera publikacje na ten temat, m. in.:

1. Granice zgody: autonomia zasad i dobro pacjenta / Paweł Łuków, Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, 2005
2. Eksperyment medyczny na organizmie ludzkim w prawie międzynarodowym
i europejskim / Agata Wnukiewicz-Kozłowska, 2004
3. Elementy etyki lekarskiej / Tadeusz Biesaga, 2006
4. Bioetyka dla lekarzy / Jan Hartman, 2009
5. Ochrona danych medycznych / Michał Jackowski, 2002
6. Etyka lekarska / Tadeusz Brzeziński, 2002
7. Nieszczęsny dar życia: filozofia i etyka jakości życia w medycynie współczesnej / Weronika Chańska, 2007
8. Znane i nieznane problemy bioetyki XXI wieku: (nie)bezpieczne biotechnologie? / Piotr Krajewski, 2007
9. Świadoma zgoda na udział w eksperymencie medycznym: poradnik dla badacza / oprac. Marek Czarkowski, Joanna Różyńska, 2008
10. Ethics and data protection in human biomarker studies / written and ed. by Ludwine Casteleyn [et al.], 2010
11. Prawne i bioetyczne aspekty testów genetycznych / Julia Kapelańska-Pręgowska, 2011
12. Bioetyka dla wszystkich / Michele Aramini; przekł. Luiza Wyganowska, 2011
13. Dobro, zło i medycyna: filozoficzne podstawy bioetyki kulturowej / Kazimierz Szewczyk, 2001
14. Badania naukowe z udziałem ludzi w biomedycynie: standardy międzynarodowe / red. nauk. Joanna Różyńska, Marcin Waligóra; aut. Weronika Chańska [et al.], 2012
15. Ethics and data protection in human biomarker studies / written and ed. by Ludwine Casteleyn [et al.], 2010
16. Etyka w praktyce pielęgniarskiej: zasady podejmowania decyzji etycznych / Sara T. Fry, Megan-Jane Johnstone; przekł. Małgorzata Witkowska, Elżbieta Mielczarek-Pankiewicz, 2009
17. Etyka zawodu psychologa / Jerzy Brzeziński [et al.], 2007


Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP