Działalność naukowa Instytutu

Główne obszary badań naukowych:
epidemiologia chorób zawodowych i środowiskowych,
toksykologia środowiskowa i kliniczna,
toksykometria i biochemia toksykologiczna,
medycyna pracy i patologia zawodowa,
higiena pracy oraz higiena środowiskowa,
radiometria i higiena radiacyjna,
psychologia i socjologia pracy,
fizjologia pracy i ergonomia,
organizacja i ekonomika ochrony zdrowia.

Od lat 90. uczestniczyliśmy (niejednokrotnie) w roli koordynatora międzynarodowych projektów badawczych, w tym w Programie Zdrowia Publicznego UE oraz kolejno w 5. 6. i 7. Programie Ramowym. W Instytucie realizowane są także projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Instytut jest beneficjentem programów operacyjnych Kapitał Ludzki (beneficjent systemowy) oraz Innowacyjna Gospodarka.

 

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP