W trakcie studiów medycznych, często zastanawiacie się jaką specjalizację wybrać po ich ukończeniu.  Po uzyskaniu dyplomu lekarza i zaliczeniu LEP stajecie przed decyzją wyboru przyszłego kierunku kariery zawodowej i złożenia wniosku o rozpoczęcie specjalizacji w wybranej dziedzinie medycyny.
 
Zachęcamy do zainteresowania się medycyną pracy jako specjalizacją. Jest jedną ze specjalizacji uznanych za deficytowe i objętych dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Kształcenie w ramach procesu specjalizacji lekarzy deficytowych specjalności”.

Medycyna pracy jest dziedziną, której podstawowym zadaniem jest opieka nad zdrowiem człowieka w środowisku pracy. Podstawowym przedmiotem jej zainteresowania jest wpływ pracy na zdrowie, profilaktyka negatywnych skutków zdrowotnych środowiska pracy oraz diagnostyka i leczenie chorób zawodowych. Medycyna pracy jest dziedziną wielodyscyplinarną, łączącą sfery zainteresowania różnych specjalności medycznych takich jak: choroby wewnętrzne, choroby zakaźne, fizjologia pracy i ergonomia, psychologia pracy, higiena pracy, epidemiologia, toksykologia. Do szczególnych zadań lekarza medycyny pracy należy przeprowadzanie badań profilaktycznych pracowników (wstępnych, okresowych i kontrolnych) a także osób wymagających specjalnej oceny lekarskiej, w tym na przykład uczniów, kierowców, osób ubiegających się o pozwolenie posiadania broni czy licencję detektywa.

Badania profilaktyczne mogą wykonywać tylko lekarze do tego uprawnieni, a takie uprawnienia obecnie można uzyskać tylko poprzez specjalizację z medycyny pracy. Ponieważ przeprowadzanie wymienionych badań jest w myśl aktualnego prawa obowiązkowe (w przypadku pracowników do ich sfinansowania zobowiązany jest pracodawca), specjalizacja z medycyny pracy stwarza korzystne możliwości finansowe.

Lekarze medycyny pracy funkcjonują obecnie w sposób niemal całkowicie indywidualny. Tym samym są, obok lekarzy dentystów, przedstawicielami jednej z pierwszych specjalizacji lekarskich pracujących w warunkach pełnej gospodarki rynkowej. Medycyna pracy jest specjalnością całkowicie niezabiegową, wykonywaną w ustabilizowanych warunkach gabinetu lekarskiego, w dowolnie ustalonych godzinach pracy, nie wymagającą inwestowania w kosztowny sprzęt medyczny oraz dającą duże perspektywy stabilnego rozwoju zawodowego i finansowego.

Lekarz specjalista medycyny pracy może oprócz działalności diagnostyczno-orzeczniczej rozwijać i realizować ambicje naukowe poprzez prowadzenie badań i uzyskiwanie stopni i tytułów naukowych w jednostkach badawczo-rozwojowych lub uczelniach medycznych.

Medycyna pracy jest specjalizacją lekarską uznawaną w krajach UE, a program specjalizacji jest zgodny z wytycznymi  opracowanymi  przez Europejską Sieć Towarzystw Lekarzy Medycyny Pracy i Europejskie Stowarzyszenie Szkół Medycyny Pracy.

W 2009 roku Minister Zdrowia zatwierdziła nowy program specjalizacji z medycyny pracy. Pełen tekst jest dostępny na stronie internetowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.
 

Do pobrania:
Lista konsultantów w dziedzinie medycyny pracy
Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka

Copyright © 2008 IMP