2019 | 2018 | 2017 | 2016Uprzejmie informujemy, że Zakład Psychologii Zdrowia i Pracy oraz Sekcja Organizacji Szkoleń IMP organizują w dniach 22 – 23 października 2018 r., kursokonferencję:
pt. "Kontrola działalności psychologów transportu i psychologów służby medycyny pracy - przepisy, standardy, praktyka".

Do udziału zapraszamy psychologów, którzy przeprowadzają kontrole w ramach nadzoru sprawowanego przez marszałków województw na podstawie przepisów ustawy o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 978 ze zm.) oraz w ramach realizacji zadań wojewódzkich ośrodków medycyny pracy na podstawie ustawy o służbie medycyny pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1155).

W trakcie spotkania zostaną omówione następujące zagadnienia:

  1. Obowiązujące przepisy dotyczące warunków, trybu, zakresu i sposobu przeprowadzania badań psychologicznych, prowadzenia dokumentacji związanej z badaniami.
  2. Standardy wykonywania badań psychologicznych - procedury, narzędzia.
  3. Nowe narzędzia diagnostyczne i możliwości ich zastosowania do oceny psychicznej zdolności do pracy. 
  4. Nadzór nad przeprowadzaniem badań psychologicznych – zakres i przebieg kontroli, kryteria oceny jakości wykonywanych badań oraz stwierdzane błędy i nieprawidłowości.

Zapraszamy psychologów do aktywnego udziału w spotkaniu. Wszelkie propozycje/pytania dotyczące szczegółowych zagadnień związanych z wykonywaniem kontroli, które zdaniem uczestników należy omówić, przedyskutować, jak również zgłoszenia indywidualnych wystąpień prosimy kierować bezpośrednio do osoby prowadzącej spotkanie w terminie do 28 września br.

Spotkanie jest odpowiedzią IMP na oczekiwania psychologów, którzy w swojej działalności spotykają się z wieloma problemami wynikającymi z niejasności przepisów prawa i standardów pracy psychologa, wobec Instytutu. W związku z tym zwracamy się z prośbą o przekazanie psychologom – kontrolerom informacji nt. kursokonferencji i ułatwienie zainteresowanym aktywnego w nim udziału.

 

Miejsce i termin kursokonferencji:

Instytut Medycyny Pracy, Łódź, ul. Św. Teresy 8, 22-23 października 2018 r.

Koszt uczestnictwa: 500 zł (słownie: pięćset zł)

Prowadzący: dr Małgorzata Waszkowska

tel.: 42 6314 594; mail: malgorzata.waszkowska@imp.lodz.pl

Osoby chętne prosimy o kontakt z Sekcją Organizacji Szkoleń
Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi
tel. +42 63 14 680 lub tel/fax: +42 64 14 665
e-mail: szkolen@imp.lodz.pl do dnia 10 października.

Ponadto prosimy o wpłacenie kwoty 500 zł. na konto Instytutu w: PEKAO SA - II Oddz. Łódź 46124030281111000028222723 z dopiskiem psychologia


powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałkaZgłaszanie ciężkich działań niepożądanych spowodowanych użyciem produktu kosmetycznego

Copyright © 2008 IMP