Kursy dla lekarzy do uprawnień | Kursy doskonalące dla lekarzy | Kursy do specjalizacji | Zapisy na szkolenia


Medycyna pracy

Kursanci zgłaszają się poprzez wypełnienie elektronicznego formularza dostępnego na stronie www.cmkp.edu.pl. Osoby zakwalifikowane do uczestnictwa w kursie otrzymują e-mail z zaproszeniem na kurs wraz z informacją o terminie i miejscu odbywania się kursu na około 30 dni przed jego rozpoczęciem. 


Medycyna i higiena pracy
02-13.03.2020

Zasady orzekania o predyspozycjach zdrowotnych do pracy w narażeniu na czynniki drażniące i uczulające skórę oraz diagnostyki, orzecznictwa i profilaktyki chorób zawodowych skóry
31.03-01.04.2020 Zmiana terminu

Zasady przeprowadzania badań lekarskich osobom ubiegającym się lub posiadającym pozwolenie na broń i orzecznictwa o predyspozycjach zdrowotnych do posługiwania się bronią w ramach obowiązków zawodowych
06-10.04.2020 Zmiana terminu

Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie medycyny pracy
29.04.2020 - 30.04.2020
zmiana terminu z 27.04.2020 - 28.04.2020
Kurs on-line

Diagnostyka pylic ze szczególnym uwzględnieniem międzynarodowej klasyfikacji radiologicznej pylic (ILO)
27.05.2020 - 29.05.2020
Kurs on-line

Zasady przeprowadzania badań lekarskich kandydatów na kierowców oraz orzecznictwa o predyspozycjach zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowcy
02-11.09.2020

Medycyna pracy I - część higieniczna
15-30.10.2020

Medycyna pracy II - część kliniczna
09-30.11.2020

Szczepienia ochronne ze szczególnym uwzględnieniem ich roli w ochronie zdrowia pracujących
01-02.12.2020

Ostre zatrucia w praktyce lekarza medycyny pracy
07-09.12.2020

Diagnostyka pylic ze szczególnym uwzględnieniem międzynarodowej klasyfikacji radiologicznej pylic (ILO)
16.12.2020 - 18.12.2020

Medycyna lotnicza

Kursanci zgłaszają się poprzez wypełnienie elektronicznego formularza dostępnego na stronie www.cmkp.edu.pl. Osoby zakwalifikowane do uczestnictwa w kursie otrzymują e-mail z zaproszeniem na kurs wraz z informacją o terminie i miejscu odbywania się kursu na około 30 dni przed jego rozpoczęciem.

Zasady przeprowadzania badań lekarskich osobom ubiegającym się lub posiadającym pozwolenie na broń i orzecznictwa o predyspozycjach zdrowotnych do posługiwania się bronią w ramach obowiązków zawodowych
05-09.10.2020

Audiologia i foniatria

Kursanci zgłaszają się poprzez wypełnienie elektronicznego formularza dostępnego na stronie www.cmkp.edu.pl. Osoby zakwalifikowane do uczestnictwa w kursie otrzymują e-mail z zaproszeniem na kurs wraz z informacją o terminie i miejscu odbywania się kursu na około 30 dni przed jego rozpoczęciem. 

Choroby zawodowe w audiologii i foniatrii
01-03.04.2020
Kurs on-line


 

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP