Kursy dla lekarzy do uprawnień | Kursy dla pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych i laboratoriów zakładowych | Kursy doskonalące dla lekarzy | Kursy dla pracowników inspekcji sanitarnej oraz pracodawców i pracowników służb BHP


KURSY DLA PRACOWNIKÓW STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH I LABORATORIÓW ZAKŁADOWYCH


Pył, metodyka pomiarów – ocena narażenia, 25 - 26 kwietnia 2019 r.


Cena kursu i materiałów dydaktycznych 1000 zł. (słownie: jeden tysiąc  zł.)Hałas,  hałas  infradźwiekowy  i  hałas   ultradźwiekowy w środowisku pracy – metodyka pomiarów i zasady oceny narażenia, 3 - 5 kwietnia 2019 r.


Cena kursu i materiałów dydaktycznych 1.300 zł (słownie;  jeden tysiąc trzysta zł)  plus ewentualne koszty zakwaterowania.Drgania mechaniczne  w środowisku pracy – metodyka pomiarów i zasady oceny narażenia, 11– 13 września 2019 r.


Cena kursu i materiałów dydaktycznych 1300 zł. (słownie: jeden tysiąc trzysta  zł.) plus ewentualne koszty zakwaterowania.


Osoby chętne prosimy o kontakt z Sekcją Organizacji Szkoleń
Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi
tel. +42 63 14 680 lub tel/fax: +42 64 14 665
e-mail: szkolen@imp.lodz.pl

Instytut posiada bazę noclegową.
Miejsce w pokoju 2-osobowym (1 doba) – 71 zł; w 1-osobowym (1 doba) – 110 zł
                              

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka

Copyright © 2008 IMP